BizLIVE - Khu đất lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã: Nguyên Bình và Bình Minh, có diện tích khoảng 18,46ha. Dân số dự kiến từ 3.000 - 4.000 người.
Thanh Hóa lập quy hoạch khu dân cư 18,46ha ở huyện Tĩnh Gia
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Nam đô thị trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia.
Khu đất lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã: Nguyên Bình và Bình Minh, có diện tích khoảng 18,46ha. Dân số dự kiến khoảng 3.000 đến 4.000 người.
Để triển khai quyết định trên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa giao các đơn vị liên quan tổ chức công bố rộng rãi nội dung quy hoạch được duyệt để nhân dân biết, kiểm tra giám sát và thực hiện. 
Tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho địa phương, làm cơ sở để quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt. 
Đồng thời, tổ chức đưa mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa (cắm mốc, định vị ranh giới quy hoạch, tim tuyển, lộ giới các trục giao thông chính, các khu vực bảo vệ...).

VÂN PHONG