BizLIVE - Dự án mới được phê duyệt lập quy hoạch có tên Khu đô thị mới Sunrise City Hoằng Hóa, với diện tích 48ha.
Thanh Hóa có thêm khu đô thị 48ha ở huyện Hoằng Hóa
Ảnh minh họa.
Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Sunrise City Hoằng Hóa.
Tại văn bản trên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng giao UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Sunrise City Hoằng Hóa với quy mô diện tích khoảng 48ha.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, quá trình lập quy hoạch, UBND huyện Hoằng Hóa phối hợp với Sở Xây dựng để cập nhật đồ án vào đề án quản lý và khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến đường bộ ven biển đoạn từ huyện Nga Sơn đến hết huyện Hoằng Hóa hiện đang lập. Việc tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị huyện Hoằng Hóa khẩn trương tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Thanh Ngọc, trình duyệt theo quy định, làm cơ sở để quản lý và thực hiện các quy hoạch chi tiết có liên quan.
Ngoài ra, huyện Hoằng Hóa có trách nhiệm đưa việc sử dụng đất khu đất nêu trên vào kỳ quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Về kinh phí, công văn UBND tỉnh nêu rõ, trường hợp Công ty TNHH Hoàng Tuấn quan tâm đến công tác lập quy hoạch chi tiết khu đô thị trên thì phối hợp, tài trợ kinh phí để UBND huyện Hoằng Hóa thực hiện.
Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã giao UBND huyện Hoằng Hóa nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng Hóa, huyện Hoằng Hóa với quy mô diện tích khoảng 48,9ha.

VÂN PHONG