BizLIVE - Theo phê duyệt, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của các phường Quảng Vinh, Quảng Châu, Trường Sơn, Bắc Sơn, Trung Sơn,  Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn. 
Sun Group tài trợ lập quy hoạch 2 khu đô thị hơn 1.000 ha ở Sầm Sơn
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu D - Khu đô thị du lịch sông Đơ, thành phố Sầm Sơn.
Theo phê duyệt, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của các phường Quảng Vinh, Quảng Châu, Trường Sơn, Bắc Sơn, Trung Sơn,  Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn. 
Quy mô lập quy hoạch khoảng 344 ha. Quy mô dân số khoảng 15-20 nghìn người.
Về tính chất, đây là khu đô thị - du lịch hiện đại, sinh thái, thân thiện trên cơ sở phát triển gắn kết với không gian đô thị, không gian kinh tế du lịch - dịch vụ của khu vực sông Đơ với bãi tắm ven biển của thành phố Sầm Sơn. 
Nội dung nghiên cứu lập quy hoạch tập trung vào việc phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế - xã hội; dân số, lao động; sử dụng đất đai; hiện trạng về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội, môi trường của đô thị. 
Xác định mục tiêu, động lực phát triển; tính chất, quy mô dân số, lao động, quy mô đất xây dựng đô thị; các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo các giai đoạn phát triển. 
Định hướng phát triển không gian đô thị, bao gồm: Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, xác định các chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình vị trí quy mô công trình ngầm.  
Quy hoạch hệ thống mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, vị trí quy mô bến bãi đỗ xe và hệ thống công trình ngầm, tuynel kỹ thuật…
Cùng đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng có quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phân khu B - Khu đô thị du lịch Nam Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn.
Vị trí khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc khu vực ven biển phía Nam thành phố trên địa giới hành chính các phường Quảng Thọ, Quảng Vinh, Trường Sơn; các xã Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại.
Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 677 ha và quy mô dân số dự báo đến năm 2040 là 40 - 45 nghìn người.
Đáng chú ý, cả hai khu đô thị này đều do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) tài trợ nguồn vốn theo cam kết, không được bồi hoàn trong kinh phí trong bất kỳ trường hợp nào và không có ràng buộc sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt.

VÂN PHONG