BizLIVE - Dự án Sun Group vừa được giao lập điều chỉnh quy hoạch có diện tích 1500 ha từng được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cuối tháng 9/2016.
Sun Group chạm một tay vào “siêu dự án” rộng 1500ha ở Thanh Hóa
Phối cảnh dự án.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Như Thanh và Sun Group (Chi nhánh Hà Nội) về việc lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (nay là quy hoạch phân khu) Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và nuôi trai lấy ngọc kết hợp bảo tồn Vườn Quốc gia Bến En (Khu du lịch Bến En), huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng, thống nhất chủ trương để Sun Group thực hiện lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (nay là quy hoạch phân khu) Khu du lịch Bến En, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 02/02/2010).
Việc thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và các quy định của pháp luật hiện hành.
Liên quan đến dự án này, hồi đầu tháng 11 vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản về việc giao tham mưu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En tại huyện Như Thanh. 
Tại văn bản trên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài  nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn, UBND huyện Như Thanh và các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời - Chi  nhánh Hà Nội tại Công văn số 54/2020/CV-SHD ngày 6/11/2020 về việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh  thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En tại huyện Như  Thanh; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ  tịch UBND tỉnh trước ngày 10/12/2020.
Theo tìm hiểu của BizLIVE, dự án Sun Group vừa được giao lập điều chỉnh quy hoạch có diện tích 1.500 ha từng được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cuối tháng 9/2016.
Quy mô dự án, xây dựng khu trung tâm du lịch - Khu A (diện tích khoảng 201,91 ha), khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng cao cấp - Khu B (203,95 ha), khu du lịch sinh thái, dịch vụ văn hoá - khu C (239,99 ha), đường giao thông (49,34 ha), đất mặt nước (475,59ha) núi đá và cây xanh (321,9 ha); diện tích đất và mặt nước thực hiện dự án khoảng 1.492,68 ha, trong đó diện tích thuê môi trường rừng Vườn Quốc gia Bến En là 676,6ha.
Mục tiêu là đầu tư xây dựng quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp với các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En đáp ứng nhu cầu của nhân dân, khách du lịch và chuyên gia nước ngoài làm việc tại KKT Nghi Sơn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, giải quyết việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách Nhà nước.

VẠN XUÂN