BizLIVE - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, Hà Nội theo tỷ lệ 1/2000. 
Quản lý quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình
Ảnh minh họa
Theo điều chỉnh, tổng diện tích đất trong ranh giới điều chỉnh quy hoạch là 134,5ha, trong đó đất di tích lịch sử đặc biệt 38,77ha, chiếm 28,8%; đất trụ sở cơ quan, đại sứ quán, công trình công cộng, biệt thự công vụ 42,01ha; cây xanh mặt nước, thảm cỏ quảng trường, công viên văn hoá lịch sử 18.53ha, chiếm 13,8%; đất đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật chung 35,19ha, chiếm 26,2%.

Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý phát triển cải tạo và quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan theo đúng quy hoạch đồng thời tổ chức triển khai các quy hoạch chi tiết 1/500. 

Các khu vực được Thủ tướng cho phép lập quy hoạch chi tiết 1/500 bao gồm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu vực cơ quan làm việc của Chính phủ, Khu các cơ quan Trung ương Đảng, Khu phục vụ các hoạt động của Trung tâm Chính trị Ba Đình, các khu cơ quan ngoại giao, các khu tái định cư, nhanh chóng triển khai quy hoạch bảo tồn di tích khu vực Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long; quy hoạch bảo tồn các công trình kiến trúc Pháp có giá trị trong khu vực, quy hoạch chi tiết hệ thống cây xanh; ngoài ra, cần thiết nghiên cứu quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật hệ thống giao thông ngầm, đánh giá tác động môi trường, cấp điện chiếu sáng...

Bộ Xây dựng là cơ quan cung cấp thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý và triển khai thực hiện theo quy hoạch. 

NGUYÊN MINH