BizLIVE - Dự án có 4,6ha đất ở, 4,1 ha đất ở liền kề, 5.257 m2 đất ở biệt thự, 4.838 m2 đất hỗn hợp, 1.000 m2 đất công cộng…
Hưng Yên xây khu nhà ở rộng 12,7 ha tại Yên Mỹ
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ.
Theo phê duyệt, quy mô khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 12,7 ha. Dân số dự báo trong khu vực lập quy hoạch chi tiết khoảng 2.663 người.
Dự án có 4,6 ha đất ở, 4,1ha đất ở liền kề, 5.257 m2 đất ở biệt thự, 4.838 m2 đất hỗn hợp, 1.000 m2 đất công cộng…
Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng được xác định làm cơ sở triển khai lập dự án, mời gọi đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.
Đồng thời xây dựng khu nhà ở với không gian kiến trúc cảnh quan hiện đại và tạo bộ mặt mỹ quan đặc trưng cho khu vực, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; kết nối không gian và hạ tầng thuận lợi với khu vực hiện hữu; đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Để xây dựng dự án, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giao Công ty TNHH Nam Hòa – đơn vị lập quy hoạch dự án phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Yên Mỹ và các sở, ngành liên quan tổ chức công bố đồ án quy hoạch; xác định chỉ giới xây dựng; làm căn cứ mời gọi đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

VÂN PHONG