BizLIVE - Thanh tra TP.HCM vừa thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2020.
Hàng loạt vi phạm về quy hoạch, tách thửa tại huyện Bình Chánh
Bình Chánh có nhiều vi phạm trong quản lý đất đai.

Theo cơ quan Thanh tra TP, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Bình Chánh, đến nay đã có 50 đồ án được phê duyệt, tổng diện tích 6.592,32 ha, tỷ lệ phủ kín quy hoạch mới chỉ chiếm 26,1% tổng diện tích của huyện (25.255,29 ha), gây ảnh hưởng khó khăn cho người sử dụng đất, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

Việc tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Bình Chánh còn thấp so với các chỉ tiêu đã được UBND TP phê duyệt. Tại nhiều dự án công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn kéo dài, thời gian trình thẩm định đơn giá bồi thường chậm, giá bồi thường chưa sát thực tế nên phát sinh khiếu nại của người dân; năng lực tài chính của nhiều nhà đầu tư kém, một số trường hợp không có khả năng tài chính để thực hiện dự án dẫn đến chậm tiến độ triển khai các dự án.

Trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, UBND huyện Bình Chánh đều chậm gửi hồ sơ đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Việc trình kế hoạch sử dụng đất các năm 2016 - 2018 để Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trên cơ sở xác định chung của UBND các xã, thị trấn mà không thực hiện thủ tục xác định về nhu cầu sử dụng đất của từng hộ gia đình cá nhân. Đồng thời tại bản đồ kế hoạch sử dụng đất cũng không thể hiện các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, là thực hiện không đúng quy định.

Về giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất, qua kiểm tra thành phần hồ sơ chuyển mục đích sang đất ở có diện tích lớn trên 1.000m2, nhận thấy có các sai sót như thành phần hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Bình Chánh được phê duyệt trong quý II, III, IV năm kế hoạch, như vậy các trường hợp huyện Bình Chánh giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất, là trước khi kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, kế hoạch sử dụng đất hàng năm 2016 - 2018 của UBND huyện Bình Chánh được lập căn cứ trên cơ sở xác định của UBND các xã, thị trấn, không thể hiện các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất. Do đó, việc thực hiện cho chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, là chưa đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định tại Điều 52, Luật Đất đai 2013.

Về tình hình tách thửa đất, qua kiểm tra hồ sơ và hiện trạng, thực tế có tình trạng việc chuyển mục đích sử dụng đất ở với diện tích lớn (hơn 1.000m2), đã được UBND huyện Bình Chánh giải quyết tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật để đất trống chiếm gần 80% và có tình trạng 1 hộ đứng tên nhiều diện tích xin tách thửa.

Trên địa bàn huyện Bình Chánh phát sinh trường hợp xin tách thửa đất nông nghiệp tuy đảm bảo diện tích tối thiểu nhưng chiều ngang thửa đất từ 5-6m chạy dài 200-300m. Việc tách thửa với hình thể này có thể không đảm bảo mật độ cây xanh đồng thời có nguy cơ phát sinh san lấp, hình thành đường giao thông và phân lô các thửa đất.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Chánh ghi nhận giao thông, hạ tầng kỹ thuật để làm cơ sở duyệt nội nghiệp và tách thửa đất số 557 tờ bản đồ số 05 thành 9 thửa đất (ghi nhận trên sổ là có đường bê tông nhựa) và đã duyệt nội nghiệp, hiện đang hoàn thiện thủ tục tách thửa và cấp giấy chứng nhận 25 thửa đất ở còn lại là không đúng thực tế giao thông tại khu đất, không đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để kết nối được hạ tầng hiện hữu và hạ tầng kỹ thuật chung.

Việc tách thửa đất ở trên tạo áp lực lớn cho hạ tầng kỹ thuật chung và xã hội, dễ phát sinh khiếu nại, khiếu kiện đông người, gây khó khăn trong công tác xem xét cấp phép xây dựng, xử lý giải quyết nhu cầu xây nhà cho người dân và công tác quản lý hạ tầng, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

HUYỀN TRÂM