BizLIVE - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sông Hồng, tại xã Tiền Phong và xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
 
Hà Nội sẽ điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu đô thị sông Hồng ra sao?
Ảnh minh họa.
Theo đó, Khu đô thị sông Hồng có phía Bắc giáp ranh giới Khu đô thị mới AIC; phía Nam giáp ô đất cây xanh (lấy hết tuyến đường quy hoạch B=48M); phía Đông giáp đất dịch vụ thôn Trung Hậu và chùa Trung Hậu (lấy hết tuyến đường quy hoạch B=24M và B=13,5M); phía Tây giáp đất dịch vụ xã Mê Linh và khu dân cư hiện có thôn Hạ Lôi (lấy hết tuyến đường quy hoạch B=24M).
Diện tích nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết khoảng 46,6ha. Dân số dự kiến: khoảng 4.540 người.
Theo UBND thành phố Hà Nội, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm xây dựng khu nhà ở đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế. Khớp nối với khu dân cư hiện có và các dự án đang triển khai trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo bộ mặt kiến trúc đô thị khang trang, hiện đại tại khu vực. Đồng thời, xác định các chỉ tiêu cơ bản về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật.
Khu đô thị sông Hồng nằm trong khu vực phát triển đô thị thuộc đô thị trung tâm thành phố Hà Nội; Là khu vực xây dựng mới, phát triển đô thị theo Quy hoạch chung xây dựng thủ đô và Quy hoạch phân khu đô thị N1 được duyệt, được định hướng các chức năng chính: đất nhóm ở mới, đất trường học, đất công cộng đơn vị ở, đất cây xanh, đất đỗ xe, đất hỗn hợp, đất giao thông.
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thực hiện theo đồ án Quy hoạch Phân khu đô thị N1 được duyệt, tuân thủ quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành, phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và dân cư khu vực, sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết.
Thời gian lập quy hoạch được quy định không quá 06 tháng kể từ khi nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết được duyệt.

HOÀNG HÀ