BizLIVE - Việc đầu tư hình thành dự án kết hợp với đô thị Hội An hiện tại sẽ giúp khôi phục, tái hiện thương cảnh Hội An trong quá khứ, phát triển du lịch, bảo tồn di sản, đem lại giá trị kinh tế cao cho địa phương.
Đề xuất xây khu đô thị 2.600 ha ở Quảng Nam
Ảnh minh họa.
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng và UBND huyện Duy Xuyên về giải quyết đề xuất lập quy hoạch, đầu tư Khu đô thị sinh thái quy mô khoảng 2.600 ha ở huyện Duy Xuyên.
Tại văn bản vừa được ban hành, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đề xuất gửi Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định.
Dự kiến, việc đầu tư hình thành dự án kết hợp với đô thị Hội An hiện tại sẽ giúp khôi phục, tái hiện thương cảnh Hội An trong quá khứ, phát triển du lịch, bảo tồn di sản, đem lại giá trị kinh tế cao cho địa phương.
Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam (TNG Holdings Việt Nam) cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho phép nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị nghỉ dưỡng Duy Hải quy mô gần 100 ha, thuộc xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên.

VÂN PHONG