BizLIVE - Một số chính sách để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất bổ sung trong dự thảo Nghị định về quản lý, dử dụng đất trồng lúa. 
Đề xuất tăng mức hỗ trợ để bảo vệ phát triển đất trồng lúa
Ảnh minh họa
Hiện nay đang áp dụng mức hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước, 100.000 đồng/ha/năm đối với đất lúa khác. Tuy nhiên theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, diện tích đất lúa của từng hộ đang ở mức thấp, nhất là ở miền Trung và miền Bắc nên số tiền mỗi hộ nhận được không đáng kể trong khi thủ tục nhận tiền lại tốn nhiều thời gian. 

Tại dự thảo, Bộ đã đề xuất quy định hỗ trợ địa phương sản xuất lúa. 

Theo đó, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách cấp xã có sản xuất lúa để bảo vệ, cải tạo, phát triển quỹ đất trồng lúa. 

Dự thảo cũng đề xuất mức hỗ trợ cho địa phương trồng lúa trên cơ cở gộp mức hỗ trợ cho địa phương và mức hỗ trợ cho hộ nông dân trồng lúa.  

Cụ thể là hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước và hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác.

Dự thảo Nghị định theo hướng trong giai đoạn năm 2014-2015 chưa tăng mức hỗ trợ đối với đất chuyên trồng lúa nhưng đề xuất tăng lên mức 500.000 đồng/ha đối với đất trồng lúa khác, vì đất trồng lúa khác tập trung chủ yếu ở các tỉnh trung du, miền núi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Dự thảo cũng đề xuất quy định cụ thể ngân sách nhà nước hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha đất trồng lúa, trừ lúa nương, được khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hóa và 5.000.000 đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa nước một vụ hoặc đất trồng trọt khác.

NGUYÊN MINH