Ngày 22/5, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc với các sở, ngành, quận, huyện về việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư. Nhiều quận, huyện đã đề nghị thành phố cần có giải pháp hỗ trợ di dời vì hiện nay các cơ sở muốn đi nhưng không có điểm đến.
Đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp “nhạy cảm” di dời khỏi khu dân cư
Ảnh minh họa

Theo các quận, huyện, nhiều cơ sở gây ô nhiễm còn tồn tại trong khu dân cư hiện nay phần lớn đều sản xuất ngành nghề “nhạy cảm” nên để đi vào các khu công nghiệp rất khó, nhiều nơi không muốn nhận.

Theo UBND Q.8, địa bàn quận còn bốn đơn vị gây ô nhiễm kinh doanh các nghề: giết mổ, nước mắm, dệt nhuộm. Trong đó, chỉ có ngành dệt nhuộm được một khu công nghiệp ở Tây Ninh nhận vào. Hai ngành còn lại chưa có chỗ đến. Trên địa bàn Q.Gò Vấp đang có 14 cơ sở gây ô nhiễm; nhiều cơ sở giết mổ cũng chưa có điểm đến. Tại Q.12, hiện có đến 25 cơ sở gây ô nhiễm xen cài trong khu dân cư, chủ yếu ngành dệt nhuộm. Các cơ sở này muốn di dời vào các khu công nghiệp nhưng chưa được nhận.

Ban Kinh tế - ngân sách đã đề nghị Sở Công thương xem xét lại các cụm công nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp di dời. Đối với những doanh nghiệp quá khó khăn trong việc di dời thì hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp chuyển đổi ngành nghề.

Theo phunuonline.com.vn