BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về việc chuyển mục đích sử dụng đất cho dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.
Chuyển mục đích sử dụng hơn 14ha đất trồng lúa xây dựng cầu Việt Trì mới
Cầu Việt Trì mới sẽ hoàn thành vào năm 2015
Theo đó, Thủ tướng đồng ý cho phép chuyển mục đích sử dụng 5,8ha đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và 8,191ha đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới. 

UBND tỉnh Vĩnh PhúcPhú Thọ chỉ đạo việc thực hiện trên theo đúng quy định. 

Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới thuộc địa phận TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án bao gồm công trình cầu, đường dẫn hai đầu cầu và các cầu trên tuyến; nhịp cầu chính dạng dầm hộp liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, bề rộng cầu 22,5m, bao gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp; đường dẫn hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h (gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp); các cầu trên tuyến gồm cầu vượt đường sắt, cầu vượt kênh…

NGUYÊN MINH