Phê duyệt quy hoạch chung TP.Thủ Đức

Phê duyệt quy hoạch chung TP.Thủ Đức
Theo phê duyệt, TP.Thủ Đức là đô thị loại I trực thuộc TP.HCM, phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo, tương tác cao; trung tâm phía đông của TP.HCM về kinh tế, khoa...
Chat với BizLIVE