BizLIVE -

Quý 1/2021, PV OIL lãi ròng gần 191 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 141,5 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với số lỗ gần 423 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL – mã OIL) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu thuần đạt 11.768 tỷ đồng, tương ứng giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá xăng dầu thế giới tăng mạnh giúp cải thiện đáng kể biên lãi gộp lên mức 6,6% tương ứng lợi nhuận gộp đạt gần 779 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí, PV OIL lãi ròng gần 191 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 141,5 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với số lỗ gần 423 tỷ đồng. Dù vậy, công ty vẫn còn lỗ lũy kế hơn 762 tỷ đồng thời điểm cuối quý 1/2021.

PV OIL còn lỗ lũy kế 762 tỷ đồng cuối quý 1/2021, âm dòng tiền kinh doanh gần 1.500 tỷ đồng ảnh 1

Đáng chú ý, dù kết quả kinh doanh ghi nhận tín hiệu tích cực tuy nhiên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PV OIL lại âm gần 1.500 tỷ đồng trong khi cùng kỳ con số này chỉ gần 66 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do khả năng thu hồi công nợ chưa hiệu quả dẫn đến các khoản phải thu tăng mạnh gần 2.200 tỷ đồng bên cạnh tồn kho cũng tăng hơn 500 tỷ đồng. Thời điểm cuối quý 1/2021, tổng tài sản của PV OIL đạt 23.671 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với đầu năm chủ yếu đến từ các khoản phải thu và tồn kho.

Cuối kỳ, số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn đã giảm hơn 1.100 tỷ đồng so với đầu kỳ xuống, 8.336 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản. Ngược lại, nợ vay tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp này lại tăng thêm hơn 370 tỷ đồng, lên mức 4.373 tỷ đồng.

Thanh Hà