BizLIVE - Các vụ lộ dữ liệu người dùng xuất hiện ngày càng nhiều và việc kiểm tra xem dữ liệu cá nhân nào đã bị khai thác trở thành việc cần thiết với mọi người. 
[Ứng dụng cuối tuần] Cách phát hiện có bị lộ mật khẩu hay không
Ảnh minh họa.
Thông thường sau mỗi vụ lộ dữ liệu quy mô lớn, sẽ có hàng triệu người dùng với dữ liệu cá nhân đầy đủ được tin tặc ra báo trên mạng lưới dark web. Những dữ liệu này có thể gồm tên, tuổi, địa chỉ,  số thẻ tín dụng, thậm chí có cả tên đăng nhập, mật khẩu của các dịch vụ.
Tuy nhiên, vì được rao bán trên dark web nên mọi người dùng Internet bình thường gần như không có cách nào kiểm tra xem thông tin nào của mình đã bị lộ. Do đó, một số tổ chức đã đứng ra thu thập lại các dữ liệu của người dùng được mua bán tự do và giúp họ kiểm tra xem mình có bị lộ thông tin nào không.
Các thông tin cá nhân của người dùng thường luôn gắn kèm với địa chỉ mail nên người dùng không cần cung cấp cho các trang web theo dõi thông tin gì thêm ngoại trừ địa chỉ mail của mình.
Một trong những tổ chức cung cấp công cụ giúp người dùng kiểm tra việc lộ thông tin cá nhân là Mozilla's Firefox Monitor .
Người dùng chỉ cần truy cập vào địa chỉ này. Sau đó nhập địa chỉ mail của mình, trang web này sẽ kiểm tra trong các dữ liệu mà họ thu thập được, từ đó công bố dữ liệu bị lộ ở đâu, gồm những thông tin gì. 
 Người dùng cần nhập địa chỉ email tại đây.
 Trang web sẽ tiến hành kiểm tra địa chỉ email người dùng nhập vào có trong những vụ lộ dữ liệu nào, gồm có dữ liệu gì bị lộ.
Nếu phát thấy dữ liệu của mình đã bị lộ, người dùng nên đổi mật khẩu của mình. Nhiều người có thói quen sử dụng một mật khẩu chung cho mọi dịch vụ trực tuyến. Điều này dù mang đến sự tiện dụng nhưng kèm với đó là nguy cơ tin tặc chỉ cần có thông tin của một dịch vụ, có thể đoán ra tên đăng nhập và mật khẩu của các dịch vụ khác. Vì thế, người dùng nên sử dụng nhiều mật khẩu khác nhau cho các dịch vụ trực tuyến của mình.

TÙNG LINH