Apple nhượng bộ Facebook

Apple nhượng bộ Facebook
Quy định buộc ứng dụng hỏi ý kiến trước khi thu thập dữ liệu người dùng trên iOS 14 sẽ được Apple hoãn áp dụng đến năm sau.
Chat với BizLIVE