BizLIVE - Các cổ đông của Sacombank sẽ thực hiện quyền cổ đông của mình với việc tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua hình thức trực tuyến.
Sacombank triệu tập ĐHĐCĐ trực tuyến năm tài chính 2019
Ảnh minh họa.
Ngày mai, 5/6/2020, ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến.
Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tiến hành Đại hội theo hình thức trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho cổ đông trên toàn quốc tham dự, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19.
Chương trình họp Đại hội trực tuyến của Sacombank thông qua website http://codong.sacombank.com có giao diện thân thiện, dễ dàng thao tác.
Với các thiết bị cá nhân có kết nối internet, cổ đông hoàn toàn chủ động trong việc tham gia, theo dõi đại hội, gửi ý kiến và bỏ phiếu biểu quyết mà không phụ thuộc vào việc phải đến địa điểm tổ chức.
Xem hướng dẫn tham gia Đại hội trực tuyến của Sacombank tại:https://youtube/gct6Q75e7Kc.
Dự kiến, Sacombank sẽ trình cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế 2.573 tỷ đồng; Tăng trưởng dư nợ tín dụng là 11%, đạt 329.400 tỷ đồng; Tổng vốn huy động dự kiến tăng trên 10%, đạt 457.200 tỷ đồng; Tổng tài sản theo kế hoạch tăng 10%, đạt 498.400 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

MINH HẰNG