BizLIVE - So với giao dịch truyền thống, giao dịch online mang lại nhiều lợi ích như có thể mở tài khoản trực tuyến trên thiết bị di động, tài khoản có thể giao dịch ngay, chuyển tiền ngay trên ứng dụng và thanh toán hóa đơn qua ứng dụng,...

THANH MAI