Được hoàn thành vào năm 1925, tòa nhà Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM từng là tư dinh của một trong "Tứ đại phú hộ" nức tiếng đất Sài thành.

Theo VnExpress