BizLIVE - Trong kỳ, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VietinBank tăng tới 35,5% và chiếm tới 60% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.
Vietinbank: Lợi nhuận quý I/2020 giảm do tăng mạnh trích lập dự phòng
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank (mã CTG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2020 với phần lớn các mảng kinh doanh đều có tăng trưởng khá tốt.
Cụ thể, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi hơn 8.418 tỷ đồng, tăng trưởng 5,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 78,8% tổng thu nhập hoạt động của nhà băng.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng trưởng 9,3%, lên 1.059 tỷ đồng trong khi lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng tới gấp đôi cùng kỳ, lên 263 tỷ đồng.
Mảng mua bán chứng khoán đầu tư kỳ này cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh khi ghi lãi 164 tỷ đồng, so với mức lỗ 83 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Lãi từ hoạt động khác tăng 85%, lên 275 tỷ đồng trong khi thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng 10%, đạt 111 tỷ đồng.
Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối kỳ này có dấu hiệu đi xuống, con số báo lãi 393 tỷ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ.
Chi phí hoạt động trong kỳ tăng nhẹ 2,5%, lên 3.317 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại tăng tới 35,5%, lên 4.393 tỷ đồng. Khoản trích lập này chiếm tới 60% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Theo đó, kết thúc quý I/2020, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.974 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ.
Tại thời điểm cuối tháng 3, tổng tài sản có của VietinBank ở mức 1,222 triệu tỷ đồng, giảm nhẹ 1,46% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng ở mức 923 nghìn tỷ đồng, giảm 1,25% so với đầu năm. 
Tiền gửi của khách hàng tăng trưởng nhẹ 0,33% so với đầu năm, ở mức gần 895,8 nghìn tỷ đồng. Dù tăng trưởng tín dụng âm nhưng tỷ lệ cho vay/tiền gửi khách hàng của ngân hàng vẫn ở mức rất cao, tới 103,1%.
Về chất lượng tín dụng, tại ngày 31/3, VietinBank đang có tổng cộng hơn 16,9 nghìn tỷ đồng nợ xấu, tăng tới 56,5% so với đầu năm, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn gấp tới 4,7 lần, lên 9.703 tỷ đồng và chiếm 57,4% tổng nợ xấu. Nợ có khả năng mất vốn là 4.625 tỷ đồng, giảm 36% so với đầu năm. 
Tỷ lệ nợ xấu/cho vay khách hàng của ngân hàng hiện đang ở mức 1,83%, so với mức 1,16% hồi đầu năm.

TRẦN THÚY