BizLIVE - Được biết, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã gần bằng với mục tiêu cả năm.
VietinBank lên kế hoạch lợi nhuận 10.400 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Công thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG) vừa phê duyệt mục tiêu tài chính năm 2020.
Cụ thể, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 10.400 tỷ, lợi nhuận riêng lẻ trước thuế là 10.080 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng năm 2020 tăng trưởng từ 4-8,5%, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.
Được biết, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã đạt 10.364 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ và gần bằng với mục tiêu cả năm.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ngân hàng chưa trình chỉ tiêu cụ thể do hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào kế hoạch tăng vốn.
Hồi tháng 10/2020, sau khi Nghị định 91/2015/NĐ-CP được sửa đổi, VietinBank đã có cơ sở pháp lý để thực hiện tăng vốn từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu. 
Ngân hàng cũng đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019, trong đó, ngân hàng chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương hơn 1.800 tỷ đồng, được thanh toán vào ngày 30/12/2020. 
Ngoài ra, VietinBank cũng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 28,8%, dự kiến sẽ được thực hiện sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.
Sau khi tiến hành chia cổ tức, vốn điều lệ Vietinbank sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên 47.953 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức dự kiến còn 29,5 triệu đồng.

TRẦN THÚY