BizLIVE - Ngân hàng dự kiến phát hành 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 10.000 tỷ đồng trong quý 2, 3 và 4 năm nay.
VietinBank dự kiến có thêm 10 nghìn tỷ đồng bổ sung vào vốn cấp 2
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu VietinBank ra công chúng năm 2021 với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo VietinBank cho biết, việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.
Theo đó, VietinBank sẽ phát hành 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 10.000 tỷ đồng. 
Thời gian phát hành dự kiến sẽ chia làm 2 đợt: đợt 1 từ quý 2 đến quý 3, đợt 2 từ quý 3 đến quý 4 năm nay.
Trong đợt phát hành lần 1, ngân hàng dự kiến phát hành 40 triệu trái phiếu cho cả trái phiếu kỳ hạn 8 năm đáo hạn năm 2029 và trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2031. Mỗi loại trái phiếu sẽ huy động 4.000 tỷ đồng, tổng mức huy động là 8.000 tỷ đồng.
Trong đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành 20 triệu trái phiếu cho mỗi loại. Mỗi loại trái phiếu sẽ huy động 1.000 tỷ đồng, tương đương tổng mức huy động là 2.000 tỷ đồng.
Trái phiếu được trả lãi mỗi năm 1 lần, trong đó, trái phiếu 2129 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,9%/năm. Trái phiếu 2131 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm.
 Về kế hoạch sử dụng vốn, VietinBank cho biết, 5.576 tỷ đồng vốn huy động trong đợt 1 sẽ được sử dụng cho vay ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 1.504 tỷ đồng cho vay ngành công nghiệp, chế biến chế tạo, 408 tỷ đồng cho vay ngành khai khoáng, 512 tỷ đồng cho vay các ngành khác.
 Với 2.000 tỷ đồng vốn huy động trong đợt 2, ngân hàng sẽ cho vay ngành ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt 1.394 tỷ đồng, ngành công nghiệp, chế biến chế tạo 376 tỷ đồng, ngành khai khoán 102 tỷ đồng và dành 128 tỷ đồng cho các ngành khác.

TRẦN THÚY