BizLIVE - Kết thúc 6 tháng đầu, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 10.981 tỷ đồng, dẫn đầu hệ thống về con số tuyệt đối. 
Vietcombank tiếp tục tăng đầu tư vào trái phiếu ngân hàng khác
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2020 với kết quả kinh doanh khá khả quan.
Trong đó, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi hơn 17,1 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ. Riêng quý II/2020, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 8.077 tỷ đồng, giảm 5,9%.
Hoạt động dịch vụ ghi nhận lợi nhuận gần 2.283 tỷ đồng, tăng trưởng 6,4% so với cùng kỳ, trong đó, riêng quý II/2020 đóng góp 1.155 tỷ đồng.
Lãi thuần từ hoạt động ngoại hối cũng có sự tăng trưởng khá tốt, 18,4%, đạt 1.928 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 392 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ.
Tuy nhiên, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh và hoạt động khác lại chứng kiến sự sụt giảm khá mạnh trong kỳ, đạt lần lượt -21 tỷ đồng và 1.325 tỷ đồng.
Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt hơn 23 nghìn tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.
Chi phí hoạt động trong kỳ của ngân hàng ở mức 8.028 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ trong khi chi phí trích lập dự phòng tăng tới 20,9%, lên hơn 4.000 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 10.981 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,9% so với cùng kỳ năm trước.
Dù vậy, với kết quả này, Vietcombank vẫn đang là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về con số lợi nhuận. 
Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Vietcombank đạt mức đạt 1,18 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách khàng tăng 4,91% đạt 770,7 nghìn tỷ đồng. 
Đáng chú ý, trong kỳ qua Vietcombank tiếp tục tăng đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức tín dụng khác. 
Cụ thể, trong khoản mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán, ngân hàng đang nắm hơn 18.000 tỷ đồng chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng khác phát hành.
Trong khi khoản mục chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn cũng có 45.569 tỷ đồng chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng khác phát hành.
Theo đó, tổng lượng trái phiếu của các TCTD khác mà Vietcombank đang nắm giữ ở mức 63.575 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm và chiếm 5,36% tổng tài sản ngân hàng, so với tỷ trọng 4,98% hồi đầu năm.
Huy động tiền gửi của khách hàng của Vietcombank trong 6 tháng đầu năm tăng 5,68%, đạt 981,2 nghìn tỷ đồng.
Về chất lượng tín dụng, tại thời điểm cuối tháng 6/2020, Vietcombank đang có tổng cộng 6.433 tỷ đồng nợ xấu, tăng nhẹ 10,8% so với đầu năm. Dù vậy, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vẫn ở mức khá thấp, chỉ 0,83%/cho vay khách hàng, so với mức 0,79% hồi đầu năm.

TRẦN THÚY