BizLIVE -
Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng đã vượt tới hơn 79% kế hoạch lợi nhuận của năm.
VietCapitalbank: Lợi nhuận mảng kinh doanh ngoại hối tăng đột biến kéo lợi nhuận tăng gần 4 lần
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalbank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018. 
Theo đó, tại thời điểm cuối tháng 9/2018, tổng tài sản của ngân hàng ở mức gần 44 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm. 
Cho vay khách hàng cũng tăng tới 22,5% so với đầu năm, lên mức gần 27,5 nghìn tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng cũng tăng tới 22,5%, lên mức 33,1 nghìn tỷ đồng.
Về tình hình hoạt động kinh doanh, mặc dù tăng trưởng tín dụng khá mạnh nhưng hoạt động cho vay chỉ mang về cho ngân hàng khoản thu nhập lãi thuần 165 tỷ đồng, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt 585 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt mức gần 9 tỷ đồng, so với mức gần 6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, mảng này lãi gần 19 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ.
Mảng kinh doanh ngoại hối kỳ này ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến tới 81,6 tỷ đồng, gấp tới 32,6 lần cùng kỳ, kéo lợi nhuận 9 tháng đạt 115 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 25%, xuống còn 7,5 tỷ đồng. 
Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 7,6%, lên 170 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 26 tỷ đồng, tăng 18,2%.
Theo đó, kết thúc quý III/2018, VietCapitalbank ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế gần 85 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với con số gần 23 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước. 
Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 143 tỷ đồng, gấp 3,8 lần 9 tháng đầu năm 2017.
Dù con số lợi nhuận đạt được trong kỳ khá khả quan so với cùng kỳ năm trước nhưng do VietCapitalbank chỉ công bố bản BCTC tóm tắt, thiếu phần thuyết minh tài chính nên hiện chưa rõ chất lượng tín dụng, tình hình nợ xấu của ngân hàng ở thời điểm hiện tại.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, HĐQT VietCapitalbank đã trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 80 tỷ đồng. Tổng tài sản 46 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% so với cuối năm 2017. Huy động vốn 41,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9%. Dư nợ tín dụng 29,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Như vậy, với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng đã vượt tới hơn 79% kế hoạch lợi nhuận của năm.

TRẦN THÚY