BizLIVE - Vốn điều lệ của ngân hàng theo đó sẽ tăng lên 5.005 tỷ đồng nếu phân phối thành công toàn bộ số cổ phiếu trên.
VietABank chuẩn bị phát hành 150,5 triệu cổ phiếu, giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để phân phối quyền mua cổ phiếu.
Ngân hàng dự kiến sẽ phát hành 150,5 triệu cổ phiếu với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ của ngân hàng theo đó sẽ tăng lên 5.005 tỷ đồng nếu phân phối thành công toàn bộ số cổ phiếu trên.
Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu của VietABank. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:43. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận được 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua được 43 cổ phiếu mới.
Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/4. Thời gian chuyển nhượng quyền mua là từ 17/4 đến 11/5, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu 17/4-13/5. 
Trước đó, hồi đầu tháng 1, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận VietABank tăng vốn điều lệ lên mức 5.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VietABank thông qua. 
Mục đích tăng vốn của VietABank nhằm đạt chuẩn Basel II, đẩy mạnh đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao năng lực tài chính để tăng trưởng quy mô. 
Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 76.525 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 42.915 tỷ đồng, tăng trưởng 12%. Tổng huy động vốn đạt 69.958 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018. 
Về chất lượng tín dụng, tại thời điểm 31/12/2019, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,18%, giảm mạnh so với 2018. 
Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế của VietABank đạt 302 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với mức 151 tỷ đồng đạt được trong năm 2018. Với kết quả này, VietABank đã hoàn thành 107% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

TRẦN THÚY