BizLIVE - Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành kế hoạch được thông qua tại đại hội cổ đông 2020.
Viet Capital Bank báo lợi nhuận 200 tỷ đồng cả năm 2020
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa công bố BCTC quý 4/2020 với tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 200 tỷ đồng, tăng 26,6% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch được thông qua tại đại hội cổ đông 2020.
Hoạt động bán lẻ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng với doanh thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu, tăng 58% so với 2019, trong đó thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn 100%.
Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản ngân hàng tăng 18% so với 2019; huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 47 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay hơn 40 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt là 24% và hơn 16% so với 2019. 
Về chất lượng cho vay, đến cuối năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 2,7%/dư nợ cho vay.
Viet Capital Bank mới đây cũng vừa có thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn.
Theo đó, ngân hàng sẽ chào bán hơn 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9:1, 9 cổ phiếu cổ đông sở hữu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm. 
Giá chào bán ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị chào bán là hơn 352 tỷ đồng.
Ngân hàng cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
Được biết, việc phát hành lần này nằm trong giai đoạn 1 của kế hoạch tăng vốn được cổ đông ngân hàng thông qua trong ĐHĐCĐ bất thường tổ chức hồi tháng 8 vừa qua.
Theo kế hoạch, Viet Capital Bank sẽ tăng vốn điều lệ thêm hơn 906 tỷ đồng trong năm 2020 và quý I/2021, thông qua 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1, ngân hàng tăng vốn tối đa 502,3 tỷ đồng, bao gồm phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu như trên với tổng giá trị phát hành tối đa hơn 352 tỷ đồng. Đồng thời, phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP (cổ phiếu phát hành theo chương trình chọn lựa người lao động) theo mệnh giá với tổng giá trị phát hành tối đa 150 tỷ đồng. Vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn giai đoạn 1 là 3.673 tỷ đồng.
Sang giai đoạn 2, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến là 11%, tương ứng giá trị 404 tỷ đồng. 
Sau hai giai đoạn, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt hơn 4.077 tỷ đồng, từ mức 3.171 tỷ đồng hiện tại.

TRẦN THÚY