BizLIVE - Hiện cổ phiếu VIB đang được giao dịch quanh mức 21.600 đồng/đơn vị, với mức giá này, ước tính VIB sẽ chi khoảng 1.231 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ.
VIB thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ, huỷ kế hoạch tăng vốn điều lệ
Ảnh minh họa.
Thông tin từ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã VIB) cho biết, ngân hàng này vừa hoàn tất lấy ý kiến cổ đông thông qua việc hủy phương án tăng vốn điều lệ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ với tỷ lệ 10,1%.
Trước đó, ĐHĐCĐ ngày 27/4 đã ra Nghị quyết phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của VIB từ mức 5.644 tỷ đồng lên 7.902 tỷ đồng qua phương thức chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 2.235 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn lợi nhuận còn lại là 23 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau đó, Ban lãnh đạo ngân hàng cho rằng, hiện giá trị thị trường của cổ phiếu VIB mới phản ánh giá trị ngắn hạn, trong khi VIB có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn. Theo đó, Ban lãnh đạo VIB đã đề xuất sử dụng lợi nhuận giữ lại và các quỹ để mua lại cổ phiếu quỹ.
“Với việc mua lại cổ phiếu quỹ, các tỷ lệ về mức độ sinh lời của ngân hàng như ROE, EPS sẽ được cải thiện, là cơ sở để tăng giá trị thị trường tăng trưởng trong tương lai”, lãnh đạo ngân hàng cho biết.
  
Theo đó, VIB dự kiến mua lại không quá 10,1% vốn điều lệ ngân hàng qua phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh.
Giá mua được đề nghị ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên giá thị trường tại thời điểm giao dịch và dựa trên khung giá quy định pháp luật và của Sở GDCK Hà Nội. Thời gian mua dự kiến trước 31/12/2017.
Với số vốn điều lệ hiện tại đang ở mức 5.644,4 tỷ đồng, ước tính số lượng cổ phiếu tối đa mà VIB dự kiến mua là 57 triệu cổ phiếu. Hiện cổ phiếu VIB đang được giao dịch quanh mức 21.600 đồng/đơn vị, với mức giá này, ước tính VIB sẽ chi khoảng 1.231 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ.
Tuy nhiên, việc sử dụng quỹ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận để lại mua cổ phiếu quỹ cũng đồng nghĩa với việc VIB phải huỷ phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua hồi đầu năm do một phần nguồn vốn dùng để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được thông qua sẽ được sử dụng cho mua cổ phiếu quỹ.

TRẦN THÚY