BizLIVE - Trong quý I/2020, dư nợ cho vay của VIB tăng khá tốt giúp lợi nhuận ngân hàng lên mức 1.075 tỷ đồng.
VIB duy trì kết quả kinh doanh khả quan trong quý I
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 với mức lợi nhuận trước thuế tăng 32%, đóng góp chính vẫn từ lãi thuần từ hoạt động cho vay.
Trong 3 tháng đầu năm 2020, VIB “bơm” ra thị trường thông qua kênh cho vay khách hàng hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 4,3%, đạt 134.863 tỷ đồng.
Mặc dù, tiền gửi khách hàng trong 3 tháng qua chỉ tăng khiêm tốn 0,7% so với đầu năm và đạt 123.195 tỷ đồng, nhưng cho vay tăng khá tốt nên tổng tài sản VIB cũng tăng 4,7% và đạt 193.314 tỷ đồng.
Kết thúc quý I, VIB mang về lãi thuần từ hoạt động cho vay tăng trưởng 30%, đạt 1.799 tỷ đồng, chiếm 79,6% tổng thu nhập hoạt động trong kỳ.
Thu nhập lãi từ các hoạt động tương tự không đồng đều. Trong đó, chỉ có lãi từ chứng khoán đầu tư tăng vọt, gấp 36 lần từ mức 1,4 tỷ đồng cùng kỳ 2019 lên mức 51 tỷ đồng kỳ này (tính đến 31/3/2020, chứng khoán đầu tư của VIB ở mức 21.259 tỷ đồng).
Lãi từ dịch vụ của VIB cũng tăng 18%, đạt 410 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ 9,7 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ 60,8 tỷ đồng cùng kỳ 2019. Lãi từ hoạt động khác cũng giảm mạnh 4,6 lần còn 8,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, chi phí tiền lương của VIB tăng tới 50% so với cùng kỳ 2019, ứng với 731 tỷ đồng, đẩy tổng chi phí hoạt động tăng 37%, lên 1.029 tỷ đồng. Như vậy, chi phí tiền lương chiếm tới 71% tổng chi phí hoạt động của ngân hàng, tăng so với tỷ lệ 65% của quý I/2019.
Trong kỳ, VIB trích lập dự phòng rủi ro tín dụng bằng với cùng kỳ 2019 ở mức 155 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 32%, đạt 1.075 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu của VIB quý I/2020 theo tình trạng nợ của khách hàng ở mức 1,83%, tăng so với mức 1,68% cuối năm 2019.
Tính đến 31/3/2020, tổng số CBNV của VIB tăng 1.662 người lên 7.269 người. Thu nhập bình quân đầu người/tháng 26,07 triệu đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2019 là 25,31 triệu đồng.

LAN ANH