BizLIVE - Trước đó, cổ đông TPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 19%, từ 8.566 tỷ đồng lên 10.199 tỷ đồng bằng phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. 
TPBank muốn điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ
Ảnh minh họa.
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (mã TPB) vừa thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.
Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 19/7/2020. Thời gian lấy ý kiến từ 3/8-17/8.2020. 
Hiện ngân hàng vẫn chưa công bố nội dung điều chỉnh chi tiết.
Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, TPBank được cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 19%, từ 8.566 tỷ đồng lên 10.199 tỷ đồng bằng phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. 
Được biết, kế hoạch tăng vốn này đã từng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tuy nhiên ngân hàng chưa thực hiện được. Lãnh đạo ngân hàng cho biết, nguyên nhân do việc kêu gọi nhà đầu tư trong nước gặp một số khó khăn do tác động của thị trường cổ phiếu năm 2019. 
Năm 2020, TPBank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng trưởng 9% lên 180 nghìn tỷ đồng. 
Tổng dư nợ cho vay và trái phiếu tăng 15% lên gần 117,2 nghìn tỷ đồng trong khi tổng huy động dự kiến tăng 7%, lên 158,8 nghìn tỷ đồng.
Ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2020 đạt 4.068 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với thực hiện năm 2019, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%.
Kế hoạch này của TPBank được xây dựng đã tính đến những ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 tới hoạt động kinh doanh.
Đến cuối quý II/2020, tổng tài sản của ngân hàng này đã đạt 181 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ 2019, vượt kế hoạch đặt ra cho cả năm.
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của TPBank đạt 2.034 tỷ đồng, tăng 25,6% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

TRẦN THÚY