BizLIVE - Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 8.566 tỷ đồng lên 10.717 tỷ đồng.
TPBank chốt quyền trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (mã TPB) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 163,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 20%). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định (từ năm 2019 trở về trước). 
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng sẽ phát hành 17,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ). 
Ngày đăng ký cuối cùng là 1/12/2020.
Đồng thời, ngân hàng này cũng dự kiến phát hành gần 34 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ít nhất 9 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và tối đa trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành tùy theo từng chương trình. Thời gian thực hiện từ ngày 17/11/2020 đến 4/12/2020.
Sau khi phát hành thành công 3 đợt trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng từ 8.566 tỷ đồng lên 10.717 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của TPBank đạt hơn 193 nghìn tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2019. 
Tổng huy động tăng 25,24%, đạt 173.445 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt trên 124 nghìn tỷ đồng, nằm trong giới hạn chỉ tiêu tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
Lũy kế 9 tháng, TPBank ghi nhận 3.024 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 25,78% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 74,33% kế hoạch cả năm đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 

TRẦN THÚY