BizLIVE -

Bức tranh toàn cảnh về hệ thống tổ chức tín dụng vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố theo thống kê một số chỉ tiêu cơ bản tháng 7/2015.

Toàn cảnh bức tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam
Ảnh minh họa.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố thống kê một số chỉ tiêu cơ bản tháng 7/2015. Theo đó, phần ghi chú của NHNN xác nhận con số NHTM Nhà nước bao gồm 5 ngân hàng là Vietcombank, Vietinbank, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Cũng theo dữ liệu của NHNN, vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng bất ngờ sụt giảm trong tháng 7/2015 sau khi liên tiếp tăng trong 6 tháng đầu năm 2015. Số vốn điều lệ bất ngờ giảm 4.500 tỷ đồng so với tháng 6.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

Theo đó, vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng giảm từ con số 448.645 tỷ đồng trong tháng 6 xuống còn 445.295 tỷ đồng trong tháng 7. Điều bất ngờ là sự sụt giảm này đến từ NHTM Nhà nước, giảm từ 149.453 tỷ đồng xuống còn 144.976 tỷ đồng.

Theo NHNN, số liệu này được thống kê dựa trên Báo cáo cân đối tài khoản kế toán tháng 7/2015, Báo cáo tài chính quý II/2015 của các TCTD. Cơ quan này lý giải vốn điều lệ của toàn hệ thống điều chỉnh giảm 4.500 tỷ đồng so với kỳ công bố trước do điều chỉnh giảm vốn điều lệ của một ngân hàng trong nhóm tái cơ cấu.

Nếu theo diễn biến tái cơ cấu trong thời gian qua, ngân hàng duy nhất bị điều chỉnh giảm vốn điều lệ đó là Ngân hàng Xây dựng sau khi bị NHNN mua lại với giá 0 đồng vào hồi tháng 3/2015.

Theo đó, vốn điều lệ sau khi bị mua lại 0 đồng là 3.000 tỷ đồng thay vì 7.500 tỷ đồng trước đó. Con số này trùng với con số sụt giảm trong tháng 7. Liệu đây có phải là lời giải hợp lý cho sự sụt giảm vốn điều lệ của các NHTM Nhà nước?

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước 

Ngược với diễn biến của vốn điều lệ là sự tăng lên của tổng tài sản. Theo đó, tháng 7 tiếp tục ghi nhận sự tăng lên của tổng tài sản của toàn hệ thống từ 6.613.907 tỷ đồng trong tháng 6 lên 6.665.870 tỷ đồng trong tháng 7. Trong đó, tăng mạnh nhất là khối NHTM cổ phần với mức tăng từ 2.675.509 tỷ đồng trong tháng 6 lên 2.713.228 tỷ đồng trong tháng 7.

Vốn tự có của hệ thống ngân hàng cũng ghi nhận sự tăng nhẹ từ 540.491 tỷ đồng trong tháng 6 lên 546.949 tỷ đồng trong tháng 7. Trong đó, vốn tự có của khối NHTM Nhà nước tăng từ 183.572 tỷ đồng trong tháng 6 lên 185.560 tỷ đồng trong tháng 7, khối NHTM cổ phần tăng từ 224.111 tỷ đồng lên 225.668 tỷ đồng.

 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của hệ thống ngân hàng cũng ghi nhận mức tăng từ 13.28% trong tháng 6 lên 13.51% trong tháng 7. Theo đó, CAR của khối NHTM Nhà nước tăng từ 9,38% trong tháng 6 lên 9,6% khối NHTM cổ phần tăng từ 13,1% lên 13,22%.

Theo ghi chú của NHNN, kết quả có được của vốn tự có và CAR của toàn hệ thống đã loại bỏ các TCTD có vốn tự có âm.

   Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Tháng 7 cũng ghi nhận sự tăng khá mạnh của tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của hệ thống ngân hàng. Theo đó, mức tăng từ 26% trong tháng 6 lên 28,39%, trong đó, khối NHTM Nhà nước tăng từ 28,47% lên 31,95%, khối NHTM cổ phần tăng từ 32,36% lên 33,08%.

  Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

ROE, ROA của hệ thống ngân hàng cũng ghi nhận sự tăng lên trong tháng 7. Trong khi tháng 5 và tháng 6 không có sự thay đổi thì tháng 7 bắt đầu ghi nhận mức tăng nhẹ của hai chỉ số này. Cụ thể, chỉ số ROA tăng từ 0,17% trong tháng 6 lên 0,32% tháng 7.

Theo đó, ROA của khối NHTM Nhà nước tăng từ 0,18% lên 0,32%, khối NHTM cổ phần tăng từ 0,12% lên 0,27%. Chỉ số ROE tăng từ 1,84% lên 3,54%, trong đó, khối NHTM Nhà nước tăng từ 2,48% lên 4,53%, khối NHTM cổ phần tăng từ 1,49% lên 3,2%.

Theo NHNN, chỉ số ROE, ROA của hệ thống ngân hàng được tổng hợp dựa trên là số liệu Quý II/2015 (Báo cáo tài chính), đã loại bỏ các TCTD có vốn chủ sở hữu âm và không bao gồm số liệu của Quỹ tín dụng nhân dân.

TRẦN GIANG