BizLIVE - Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, tín dụng tăng trưởng ở mức thấp là do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhu cầu tín dụng sụt giảm...
Tín dụng tăng yếu, VietinBank tăng đầu tư vào trái phiếu
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank (mã CTG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2020 với phần lớn các mảng kinh doanh đều có tăng trưởng khá tốt.
Cụ thể, riêng trong quý III, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi 9.078 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 25.294 tỷ đồng, tăng trưởng 3,2%.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ không có nhiều biến động, đạt 1.056 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 9 tháng lên 3.218 tỷ đồng, tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ.
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 477 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.514 tỷ đồng, tăng trưởng 27,3%.
Mảng mua bán chứng khoán kinh doanh kỳ này mang về cho ngân hàng vỏn vẹn 9 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 176 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, mảng này vẫn báo lãi 398 tỷ đồng, tăng trưởng 27,6%.
Đáng chú ý, mua bán chứng khoán đầu tư kỳ này báo lãi tăng đột biến gấp gần 5 lần cùng kỳ, đạt 106 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, mảng này lãi gần 242 tỷ đồng, so với mức lỗ 219 tỷ đồng cùng kỳ.
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần và hoạt động khác cũng có kết quả khả quan khi lần lượt báo lãi tăng 5,2% và 165% so với cùng kỳ, đạt 101 tỷ đồng và 682 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động trong kỳ không có nhiều biến động, ở mức 3.748 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng tới 38,8%, lên 4.858 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc quý III/2019, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.904 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ.
Dù vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng vẫn đạt lợi nhuận trước thuế 10.364 tỷ đồng, tăng trưởng 22,6% so với cùng kỳ. 
Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản có của VietinBank ở mức 1,261 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 1,65% so với đầu năm. 
Trong đó, cho vay khách hàng ở mức 958 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ 2,43% so với đầu năm. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, tín dụng tăng trưởng ở mức thấp là do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhu cầu tín dụng sụt giảm. Bên cạnh đó, VietinBank tiếp tục kiên trì với chính sách tăng trưởng bền vững, không nới lỏng các tiêu chí tín dụng để kiểm soát chặt chẽ rủi ro song song với tăng trưởng hiệu quả.
Theo đó, để cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, trong 9 tháng qua, VietinBank gia tăng mạnh đầu tư vào trái phiếu Chính phủ và trái phiếu của ngân hàng khác.
Cụ thể, trong khoản mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán, ngân hàng đã mua thêm 8.776 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tương đương tăng 19,6% so với đầu năm. 
Trong khi đó, lượng trái phiếu do các tổ chức tín dụng khác phát hành mà ngân hàng nắm giữ cũng tăng gần 4.700 tỷ đồng, tương đương tăng 13,4%, lên 39.693 tỷ đồng.
Tiền gửi của khách hàng tăng trưởng 5,2% so với đầu năm, ở mức gần 939,2 nghìn tỷ đồng. Dù tăng trưởng cho vay khách hàng khá khiêm tốn nhưng tỷ lệ cho vay/tiền gửi khách hàng của ngân hàng vẫn ở mức rất cao, tới 102%.
Theo đó, để đáp ứng nhu cầu tín dụng, trong kỳ, ngân hàng đã phát hành thêm 6.000 tỷ đồng giấy tờ có giá, tương đương tăng 10,53% so với đầu năm.
Về chất lượng tín dụng, tại ngày 30/9, VietinBank đang có tổng cộng gần 18 nghìn tỷ đồng nợ xấu, tăng tới 66% so với đầu năm, trong đó chủ yếu gia tăng ở nhóm nợ dưới tiêu chuẩn (tăng tới 478%, lên 11.918 tỷ đồng).
Tỷ lệ nợ xấu/cho vay khách hàng của ngân hàng theo đó bị kéo lên 1,9%, so với mức 1,2% hồi đầu năm.

TRẦN THÚY