BizLIVE - Hai ngân hàng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, đóng cửa Văn phòng đại diện theo quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng.
Thu hồi giấy phép văn phòng đại diện của 2 ngân hàng ngoại
Ảnh minh họa.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyềt định về việc thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện hai ngân hàng bao gồm Ngân hàng Kookmin và Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia tại Hà Nội.
Theo đó, Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia và Ngân hàng Kookmin có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, đóng cửa Văn phòng đại diện theo quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.
Trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành, văn phòng đại diện 2 ngân hàng trên tại Hà Nội phải công bố quyết định thu hồi giấy phép trên một tờ báo in hàng ngày trên toàn quốc trong 3 số liên tiếp hoặc báo điện tử Việt Nam trong thời hạn 7 ngày làm việc và phải niêm yết tại trụ sở văn phòng đại diện.
Được biết, Ngân hàng Kookmin chi nhánh Hà Nội được cấp phép thành lập vào tháng 12/2018, với vốn được cấp là 35 triệu USD. Trong khi đó, Văn phòng đại diện của Commonwealth Bank đặt tại Hà Nội đã được cấp phép và chính thức hoạt động từ tháng 11/2000.

LINH LINH