BizLIVE - Tại đại hội lần này, Techcombank sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành, bán cổ phần cho người lao động theo chương trình ESOP và điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
Techcombank lên kế hoạch lợi nhuận 13 nghìn tỷ, phát hành ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu
Ảnh minh họa.
Ngày 20/6, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Trong tài liệu gửi tới cổ đông trước thềm đại hội, ngân hàng đặt kế hoạch năm 2020 với tổng tài sản đạt 431,48 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cuối năm 2019. Trong đó, dư nợ tín dụng dự kiến đạt gần 291,6 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 13% hoặc cao hơn trong hạn mức NHNN cho phép.
Huy động vốn dự kiến đạt đạt 268,82 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 13%. 
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến 13 nghìn tỷ đồng, tăng 1%. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến thấp hơn 3%.
Ban lãnh đạo Techcombank cho biết, để đạt được kế hoạch trên, trong năm 2020, ngân hàng dự kiến mở rộng cách tiếp cận theo mô hình sinh thái cho chuỗi giá trị hàng hóa tiêu dùng nhanh và giảm sự phụ thuộc chuỗi nhà ở (ReCoM).
Trong chuỗi giá trị bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng, ngân hàng cũng sẽ tiếp tục tập trung vào các phân khúc ít rủi ro như người mua nhà ở, các giai đoạn bán và giao hàng của dự án trong khi với giai đoạn xây dựng thì tập trung cho vay nhà thầu để phân tán rủi ro.
Về bán hàng và dịch vụ, Techcombank sẽ tiếp tục đẩy mạnh mô hình ngân hàng số để mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Về quản trị rủi ro và vận hành, Techcombank tiếp tục áp dụng và triển khai các hoạt động thay đổi cấu trúc dư nợ khi chuyển trọng tâm tăng trưởng từ khối ngân hàng bán buôn sang khối ngân hàng bán lẻ để đa dạng hóa bảng phân phối, tăng biên lợi nhuận (NIM) và tăng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II, tích cực xử lý các vấn đề rủi ro hoạt động để đảm bảo vận hành của ngân hàng.
Cũng tại đại hội lần này, Hội đồng quản trị Techcombank sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành, bán cổ phần cho người lao động theo chương trình ESOP và điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
Theo đó, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng từ 35.001 tỷ đồng lên 35.049 tỷ đồng. 
Cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.
Việc phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến sẽ được thực hiện trong quý III và quý IV/2020. Số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho ngân hàng.
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ, tổng lợi nhuận còn lại có thể phân phối của Techcombank ở mức 17.634 tỷ đồng.
Tuy vậy, HĐQT ngân hàng dự kiến sẽ không chia cổ tức nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Techcombank.

TRẦN THÚY