BizLIVE - Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT cho biết, tín dụng của VietinBank đến trung tuần tháng 5 đã giảm khoảng 2% so với đầu năm.
Tăng trưởng tín dụng của VietinBank đã dương trở lại
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Ông Trần Minh Bình - Tổng giám đốc ngân hàng cho biết, tính đến hết tháng 6/2020, dư nợ tín dụng bao gồm cả chi nhánh nước ngoài đạt 946,1 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5 nghìn tỷ đồng so với đầu năm, đặc biệt được cải thiện đáng kể trong tháng 6. 
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT ngân hàng cho biết, tín dụng của ngân hàng đến trung tuần tháng 5 đã giảm khoảng 2% so với đầu năm (tại thời điểm 31/3, cho vay giảm 1,25%). Nguyên nhân là do tổng cầu nền kinh tế chưa phục hồi khiến cho nhu cầu tín dụng cũng ở mức thấp.
Nguồn vốn huy động thị trường 1 tại 30/6/2020 tăng hơn 21 nghìn tỷ đồng so với 2019; cơ cấu nguồn vốn đã có sự chuyển dịch tích cực trong các tháng quý II.
Cũng theo lãnh đạo VietinBank, ngân hàng đã chủ động điều tiết cân đối vốn trong 6 tháng đầu năm và sẽ tiếp tục điều hành theo hướng tăng cường huy động các nguồn vốn với chi phí thấp, thay thế nguồn chi phí cao; đồng thời, tận dụng và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn, phù hợp với nhu cầu tăng trưởng tín dụng để kiểm soát chi phí vốn tổng thể, tạo nguồn lực và cơ sở để giảm lãi suất cho vay trong các tháng cuối năm.

TRẦN THÚY