BizLIVE - Trước đó, hồi cuối tháng 2 năm 2018, Standard Chartered (Việt Nam) đã được NHNN chấp thuận cho tăng vốn từ 3.080 tỷ đồng lên 4.215 tỷ đồng.
Standard Chartered Việt Nam hoàn thành tăng vốn lên 4.215 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Ngày 21/02/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 302/QĐ-NHNN về việc sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Standard Chartered (Việt Nam).
Theo đó, Thống đốc quyết định sửa đổi mức vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) tại Điều 3 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 236/GP-NHNN ngày 8/9/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) như sau: “Vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) là 4.215 tỷ đồng do Ngân hàng Standard Chartered Bank cấp.
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) có trách nhiệm đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi mức vốn điều lệ; công bố nội dung thay đổi trên các phương tiện thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.
Trước đó, hồi cuối tháng 2 năm 2018, Standard Chartered (Việt Nam) đã được NHNN chấp thuận cho tăng vốn từ 3.080 tỷ đồng lên 4.215 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Chủ sở hữu phê duyệt tại Nghị quyết ngày 28/9/2017.

LINH LINH