BizLIVE -
Kết thúc quý I/2020, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 780 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,8% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.
SHB: Lợi nhuận trước thuế quý I/2020 đạt 780 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,8%
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2020.
Theo đó, mảng tín dụng vẫn đóng vai trò chủ đạo khi mang về cho ngân hàng khoản lãi 1.684 tỷ đồng, tăng trưởng 24,6% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước và chiếm tới 91% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng.
Hoạt động ngoại hối cũng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng đột biến gấp 3,2 lần cùng kỳ, đạt gần 45 tỷ đồng.
Dù vậy, một số mảng kinh doanh khác có xu hướng đi xuống, trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 10,6%, xuống còn 112 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng giảm tới 93,8%, xuống còn vỏn vẹn 2 tỷ đồng trong khi lãi từ hoạt động khác giảm 68,1%, xuống 6 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động tăng tới 33,9%, lên 1.070 tỷ đồng trong khi ngân hàng không trích lập chi phí dự phòng trong kỳ này.
Theo đó, kết thúc quý I/2020, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 780 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,8% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.
Tính đến cuối tháng 3/2020, tổng tài sản của SHB đạt gần 369  nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm.
Cho vay khách hàng tăng tốt, ở mức 6,41%, lên mức 282,1 nghìn tỷ đồng trong khi tiền gửi của khách hàng chỉ tăng 1,27%, lên hơn 262,5 nghìn tỷ đồng. 
Theo đó, tỷ lệ cho vay/tiền gửi của ngân hàng hiện đang ở mức rất cao, tới 107,5%.
Về chất lượng cho vay, hiện ngân hàng đang có tổng nợ xấu là 6.135 tỷ đồng, tăng 21,4% so với đầu năm. 
Trong đó, nợ có khả năng mất vốn ở mức 3.683 tỷ đồng, tăng 4,6% và chiếm 60% tổng nợ xấu. 
Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng theo đó cũng tăng khá mạnh, từ mức 1,91% đầu năm lên 2,17%/cho vay khách hàng.

TRẦN THÚY