BizLIVE - Được biết, SeABank hiện chưa có cổ đông chiến lược nước ngoài và chỉ có 1 cổ đông lớn sở hữu trên 5% là Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Phú Mỹ.
SeABank xin ý kiến cổ đông về room ngoại
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank (mã SSB) vừa công bố Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Nội dung xin ý kiến bao gồm thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngân hàng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông là 28/6/2021. 
Được biết, SeABank hiện chưa có cổ đông chiến lược nước ngoài và chỉ có 1 cổ đông lớn sở hữu trên 5% là Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Phú Mỹ.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021tổ chức hồi cuối tháng 4 vừa qua, cổ đông SeABank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 9,12%), phát hành 136 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,25%) cho cổ đông hiện hữu và phát hành 23,5 triệu cổ phiếu ESOP. 
Đặc biệt, ngân hàng cũng cho biết dự kiến phát hành tối đa 181,3 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, đủ điều kiện trở thành cổ đông của ngân hàng.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, SeABank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10% đạt 198.229 tỷ đồng; Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 9,7% đạt 124.277 tỷ đồng; Dư nợ cho vay khách hàng tăng 13% đạt 122.978 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 2.414 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,76%.

TRẦN THÚY