BizLIVE - Qua đại hội này, SCB dự kiến lên kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ và niêm yết trên HoSE.
SCB chuẩn bị đại hội đồng cổ đông bất thường
Ảnh minh họa.
Sáng ngày 7/12 tới, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
Nội dung chính của của cuộc họp nhằm thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng và lộ trình niêm yết cổ phiếu SCB trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).
Ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông phê duyệt chủ trương đối với giao dịch nhận tài sản để thay thế/cấn trừ nghĩa vụ trả nợ có giá trị lớn hơn 20% vốn điều lệ.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2023, trong đó riêng năm 2020-2021 tăng 5.000 tỷ. 
HĐQT đề xuất phương án cụ thể trong từng thời kỳ, đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 
Hiện vốn điều lệ của ngân hàng ở mức 15.231 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ tăng vốn thêm 5.000 tỷ đồng thông qua việc chào bán 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tức tỷ lệ thực hiện 32,9%. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. 
Được biết, giá trị sổ sách mỗi cổ phần của SCB theo báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2019 là 10.853 đồng/cổ phần.
Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, với số vốn tăng thêm, ngân hàng sẽ dùng 4.000 tỷ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, dành 500 tỷ để đầu tư vào tài sản cố định và hiện đại hóa công nghệ thông tin; 500 tỷ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở hoạt động và hệ thống nhận diện thương hiệu SCB.
Về lộ trình niêm yết cổ phiếu SCB trên HoSE, ngân hàng đạt mục tiêu chậm nhất năm 2025 sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu. HĐQT xây dựng lộ trình cụ thể từng năm và thực hiện các công việc thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.  

TRẦN THÚY