BizLIVE - Sacombank vừa công bố kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2019, sẽ được dời sang tháng 6/2020 để phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Sacombank sẽ họp trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 vào 5/6
Dự kiến, Sacombank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức họp trực tuyến.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 nhằm đảm bảo công tác tổ chức được diễn ra an toàn, tuân thủ các quy định pháp luật và kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền.
Theo đó, Sacombank sẽ hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 và hủy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 24/4/2020.
Sacombank sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức họp trực tuyến.
Ngân hàng dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến vào ngày 05/6/2020 với địa điểm chính là Hội sở Sacombank (266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM).
Theo Sacombank, với việc ứng dụng công nghệ hiện đại cho phép ngân hàng tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến với số lượng người tham dự lên đến hàng chục nghìn người.
Những năm gần đây, Sacombank chú trọng ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, quản trị và điều hành để nâng cao trải nghiệm của khách hàng, tăng năng suất lao động.
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay, việc ứng dụng môi trường số giúp Sacombank chủ động sắp xếp nhân sự làm việc tại nhà nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công việc.
Kết thúc năm 2019, Sacombank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 3.217 tỷ đồng, vượt 21,4% so với kế hoạch đã cam kết tại đại hội đồng cổ đông; tổng tài sản đạt gần 453.600 tỷ đồng; huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 410.330 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt hơn 296.000 tỷ đồng.

LAN ANH