BizLIVE - Ngân hàng sẽ hoãn tổ chức đại hội vào ngày 28/4/2017 như đã công bố trước đó, thay vào đó, ngày tổ chức dự kiến sẽ được dời sang 26/5/2017.
Sacombank bất ngờ lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ
Ảnh minh họa.
HĐQT ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín Sacombank (mã STB) vừa công bố thông tin tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015; 2016. Cụ thể, ngân hàng sẽ hoãn tổ chức đại hội vào ngày 28/4/2017 như đã công bố trước đó, thay vào đó, ngày tổ chức dự kiến sẽ được dời sang 26/5/2017.
Một nội dung quan trọng và dự kiến sẽ làm nóng đại hội năm nay là bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017 – 2021.
Theo đó, dự kiến số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 7 thành viên trong đó có 1 thành viên độc lập, và tối thiểu ½ số thành viên không điều hành ngân hàng và thành viên độc lập. Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới dự kiến có 4 thành viên.
Tuy nhiên, số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông của Sacombank quyết định tại phiên họp này.

TRẦN THÚY