BizLIVE - VPBank cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều khoản chi phí đã được tiết kiệm và cắt giảm.
Quý I/2020, VPBank đạt lợi nhuận trước thuế 2.911 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (mã VPB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2020.
Theo đó, kết thúc ba tháng đầu năm 2020, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của ngân hàng đạt 9.906 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cũng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập phí thuần từ hoạt động dịch vụ hợp nhất đạt 695 tỷ đồng, tăng 33,4% so với một năm trước. Riêng thu nhập phí thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng riêng lẻ tăng 49,4%. 
Hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán cũng mang lại doanh thu cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước, đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng hợp nhất.
Ngân hàng cũng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều khoản chi phí đã được tiết kiệm và cắt giảm; chính vì vậy, trong ba tháng qua, chi phí hoạt động hợp nhất gần như không tăng so với  quý IV/2019 và chỉ tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019. Mức tăng này thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 24,4% của tổng thu nhập hoạt động; nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đã giảm từ 33,9% cuối năm 2019 xuống 33,1% cuối tháng 3/2020. 
Trong ba tháng đầu năm, ngân hàng trích lập 3.712 tỷ đồng dự phòng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước khi loại trừ ảnh hưởng dự phòng đã trích cho dư nợ trái phiếu VAMC trong 2019. 
Riêng ngân hàng mẹ, chi phí dự phòng cho vay khách hàng tăng tới 50% trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
Theo đó, kết thúc quý I/2020, VPBank ghi nhận 2.911 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế, tăng 63,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng riêng lẻ là 2.074 tỷ đồng và của công ty FE Credit là 917 tỷ đồng.
Về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hợp nhất giảm từ 2,95% còn 2,59% tại thời điểm cuối quý I/2020. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ giảm từ 2,18% xuống 2,15%.
Tại thời điểm cuối tháng 3/2020, tỷ lệ CAR theo Thông Tư 41 của ngân hàng đạt 11,1%, vượt 3% so với mức tối thiểu 8%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 28,7%.

TRẦN THÚY