BizLIVE - Lợi nhuận quý I/2020 của Sacombank giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ 2019 do cho vay tăng thấp hơn và tăng trưởng lãi thuần cũng thấp hơn so với cùng kỳ 2019.
Quý I/2020, Sacombank vẫn cho vay tốt nhưng lợi nhuận giảm nhẹ và đạt 987 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã STB), lợi nhuận trong quý này của ngân hàng đã phản ánh tác động của dịch Covid-19 lên hoạt động ngân hàng, khi lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2019, chỉ ở mức 987 tỷ đồng.
Điều này cũng là hợp lý khi tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng trong quý I/2020 chỉ tăng 3,5% so với đầu năm, ở mức 306.298 tỷ đồng, thấp hơn so với mức tăng trưởng dư nợ cho vay 5,6% của quý I/2019.
Theo đó, lãi thuần từ hoạt động cho vay của Sacombank cũng tăng 15,5%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 47% của năm 2019, và đạt 2.839 tỷ đồng.
Lãi từ các hoạt động khác trong kỳ này của ngân hàng có sự tăng trưởng nhẹ, như: lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 721 tỷ đồng, tăng 12,3%. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 232 tỷ đồng, tăng 107%, tương đương với mức tăng của cùng kỳ 2019, Sacombank vẫn duy trì tốt tăng lãi từ lĩnh vực này.
Tuy nhiên, lãi từ chứng khoán đầu tư lại giảm 18% còn 18 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác giảm cũng mạnh 3,2 lần còn 71 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 21% lên 2.477 tỷ đồng đã tác động đến lợi nhuận ngân hàng.
Trong kỳ, Sacombank vẫn duy trì mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 417 tỷ đồng, gần tương đương với mức 429 tỷ đồng của quý I/2019.
Do đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng giảm gần 7%, còn 987 tỷ đồng, tuột mốc trên 1.000 tỷ đồng của quý I/2019.
Trong kỳ, huy động vốn từ tiền gửi khách hàng chỉ tăng nhẹ 1,2%,  đạt 405.709 tỷ đồng. Tổng tài sản cũng chỉ tăng 1,2%, đạt 459.076 tỷ đồng.
Tính đến 31/3/2020, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,97%, tăng nhẹ so với mức 1,94% hồi đầu năm nay. Nợ xấu gia tăng mạnh ở nhóm nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5).

LAN ANH