BizLIVE - Các công tố viên và luật sư tiếp tục hỏi về khoản tiền 5.190 tỷ đồng.
Phiên tòa phúc thẩm vụ Phạm Công Danh chiều 03/01: Đã trả 5 khoản lãi cho khoản vay 5.190 tỷ đồng?
HĐXX: Nguồn tiền để tất toán khoản vay ngày 21/6/2013 có được từ khoản vay ngày 21/8/2013. Bà khai tất toán trước và vay sau thì trái với đường đi của dòng tiền?
Trần Ngọc Bích: Tôi cho rằng đó là hạch toán của VNCB. Ngày 21/6 và 21/8 ngoài việc trả nợ cũ tôi còn gửi sổ tiết kiệm, hoán đổi sổ và thay người đứng tên sổ tiết kiệm.
HĐXX: Sổ tiết kiệm chưa được giải chấp thì làm sao bà được vay tiền ngày 21/8?
Trần Ngọc Bích: Lúc đó thì Phạm Thị Trang trả cho tôi khoản vay 21/6.
HĐXX: Các sổ tiết kiệm dùng để cầm cố cho khoản vay 21/8 có phải là các sổ đang thế chấp khoản vay 26/7 và 30/7?
Trần Ngọc Bích: Khi tôi nhận tiền về trả nợ cũ mới giải chấp và thay đổi sổ tiết kiệm thì tôi mới vay khoản mới, không thể 1 tài sản cầm có cho 2 khoản vay.
HĐXX hỏi Phạm Công Danh
HĐXX: Nguồn tiền ở đâu để bị cáo tất toán khoản vay 21/6?
Bị cáo Phạm Công Danh: Toàn bộ số tiền đó tôi lấy khoản tiền vay ngày 21/8 trả cho ngày 21/6.
HĐXX: như vậy những sổ tiết kiệm thế chấp khoản vay 21/6 và 26/7 chưa giải chấp nhưng vẫn thế chấp cho khoản vay 21/8 để tất toán ngày 21/6?
Bị cáo Phạm Công Danh: Thưa đúng Việc này cũng do Phan Thành Mai điều hành, quy trình sai tôi không biết hết.
Trần Ngọc Bích: Việc hạch toán của VNCB là nội bộ của ngân hàng. Đối với khoản vay 21/8 thì trong tài khoản của tôi đã có 6.300 tỷ đồng, tôi không phải vay khoản thứ 2 để trả cho khoản thứ 1.
HĐXX: khoản vay 21/8 được chuyển về tài khoản bà Bích gồm 7 chứng từ, trong đó có 2 chứng từ là 329 tỷ đồng và 141 tỷ đồng được chuyển thẳng vào tài khoản của Phạm Công Danh?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Thưa đúng. Trên chứng từ có hiện giờ chuyển tiền. Việc chuyển tiền từ các tài khoản cá nhân vay sang tài khoản của bà Bích.
HĐXX: Bị cáo nhận 3.160 tỷ đồng bằng 9 chứng từ, đúng không? Chuyển mấy lần?
Bị cáo Phạm Công Danh: Thưa đúng. Tôi nhớ là số tiền đó chuyển qua tài khoản bà Bích.
HĐXX: Khoản vay 21/8 dùng để trả 21/6?
Hoàng Đình Quyết: Thưa đúng.
HĐXX: Tài sản thế chấp 21/8 cũng là tài sản thế chấp 21/6?
Hoàng Đình Quyết: Thưa đúng.
HĐXX: 21/6, 27/6 bị cáo ký chứng từ khoản tiền 588 tỷ đồng và 2.090 tỷ, 21/8 là 2.519 tỷ đồng. Tổng là 5.190 tỷ đồng?
Phan Thành Mai: bị cáo không nhớ.
Trần Ngọc Bích: Tôi có 3 HĐ tiền gửi: 21/6 là 588 tỷ, 26/7 là 2.090 tỷ đồng, 21/8 là 2.512 tỷ đồng tôi ký với VNCB chi nhánh Sài Gòn. Theo như thỏa thuận tôi chuyển tiền vào tài khoản của tôi thì phong tỏa khoản tiền này lại. Hợp đồng tiền gửi chỉ duy nhất quy định thời hạn và lãi suất và tiền gửi là 61 hay 62 ngày.
HĐXX: Lãi suất bao nhiêu %/tháng?
Trần Ngọc Bích: Hợp đồng quy định 2%/năm cho kỳ hạn 61 ngày.
HĐXX: Lãi suất ngân hàng quy định bao nhiêu thời điểm đó là bao nhiêu?
Trần Ngọc Bích: Với khoản tiền tôi gửi và vay ra tại VNCB thì tôi được 2 khoản hỗ trợ: khi tôi vay ra thay vì cộng biên độ 3% vào lãi suất vay thì tôi chỉ phải cộng biên độ 0,5%. Sau đó tôi gửi vào thì được cộng thêm 2%/năm.
HĐXX: Trên tài khoản ngân hàng VNCB có phát sinh 5.190 tỷ đồng hay không?
Bị cáo Phan Thành Mai: Thưa không. 03 hợp đồng này ký khống, không tồn tại nên không có chuyện chuyển tiền bằng tài khoản hay tiền mặt.
HĐXX: khoản vay 21/8 để tất toán các khoản vay 21/6 và 26/7/2013 có đúng không?
Phạm Công Danh: Tôi nhớ không rõ. Tôi nhớ đã đi vay các ngân hàng khác để trả.
HĐXX: Khi giải ngân được chuyển vào tài khoản của Trần Ngọc Bích?
Hoàng Đình Quyết: Thưa đúng. Ngay ban đầu tiền chuyển về cho các cá nhân là tiền của ông Trần Quý Thanh. Về mặt quy định bị cáo đã làm sai quy trình vì việc này không chỉ thực hiện 21/6 và 21/8 mà từ năm 2012. Khoản vay của ông Thanh từ khoản vay sau trả cho khoản vay trước và chuyển qua tài khoản của ông Danh.
Trên chứng từ là như vậy nhưng bản chất của sự việc lại khác, tòa sơ thẩm quy kết hành vi của bị cáo tự ý chuyển tiền ra khỏi tài khoản mà chưa có sự đồng ý của chủ tài khoản là bị oan cho bị cáo.
HĐXX: việc thế chấp 117 sổ tiết kiệm để vay 3.100 tỷ đồng là thế nào?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: sắp xếp các chứng từ theo thứ tự chuyển tiền từ bà Bích sang ông Danh và sang ông Thanh thì dòng tiền rất rõ và không chỉ 3.100 tỷ đồng.
HĐXX: Số dư 21/8 tài khoản ông Trần Quý Thanh có bao nhiêu tiền?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Bị cáo nhớ không nhầm thì có không quá 200 triệu.
HĐXX: có phát sinh giao dịch có giá trị lớn đến 1.000 tỷ đồng không?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: giao dịch đều phát sinh từ tài khoản ông Danh sang tài khoản ông Thanh. Trước ngày 21/8 không có giao dịch nào trên 1.000 tỷ đồng đến tài khoản ông Thanh.
Ngày 26/8, bị cáo nhớ không chính xác nhưng số tiền không nhiều trong tài khoản ông Thanh. Sao kê ông Thanh phát sinh giao dich lớn từ tài khoản Mai Hữu Khương chuyển sang và từ ông Thanh sang các cá nhân khác khoảng 2.100 tỷ đồng.
HĐXX: 5.190 tỷ đồng được ông Danh chuyển sang tài khoản ông Thanh là duy nhất?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Thưa đúng.
HĐXX: ông Thanh đã dùng 407 tỷ đồng để trả nợ VNCB?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Thưa đúng, trả cho khoản nợ của ông Thanh.
HĐXX: Số tiền còn lại ông Thanh làm gì?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Sau khi tất toán các khoản tiền thì ông Thanh mở các khoản tiết kiệm. Người thụ hưởng thực chất là ông Trần Quý Thanh, ngoài ra là các cá nhân trong nhóm của ông Thanh.
HĐXX: Khi gửi tiền tiết kiệm thì ai là người được hưởng lãi tiết kiệm?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Người gửi tiền được hưởng lãi suất tiền gửi tiết kiệm.
HĐXX: Nhưng toàn bộ số tiền lãi của sổ tiết kiệm các cá nhân đứng tên có được hưởng?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Như tôi khai thì toàn bộ số lãi đó được chuyển vào tài khoản của ông Thanh. Theo hiểu biết của bị cáo thì toàn bộ số tiền này của ông Thanh.
HĐXX: Việc vay vốn thì ai sử dụng và ai là người trả?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Người vay sẽ sử dụng và người vay phải trả nợ. Toàn bộ số tiền vay thì người vay là cá nhân không sử dụng mà chuyển vào tài khoản của ông Thanh và bà Bích.
Khoản vay 21/6 và 21/8 đều chuyển vào tài khoản bà Bích. Người trả nợ tất cả các khoản vay thì ông Trần Quý Thanh là người trả nợ.
HĐXX: Ai là người chỉ đạo 122 khoản vay?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Ông Thanh và bà Bích nắm rõ nhất vì tất cả đều có chỉ đạo của bà Bích.
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Khoản trả lần đầu tiên bị cáo không nắm nắm nhưng tất cả các lần sau thì đều từ tài khoản ông Thanh. Và nguồn tiền được chuyển đến từ tài khoản ông Danh.
HĐXX: ngày 23/2/2013, ông Thanh có mở thẻ tiết kiệm nào không? Ông Thanh đã sử dụng 119 tỷ đồng ?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: bị cáo không nhớ chính xác ngày mấy nhưng là có. Số tiền 119 tỷ đồng là đúng.
HĐXX: Khoản vay 23/2/2013 lấy tiền đâu trả nợ?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Nguồn tiền lấy trả nợ là từ tháng 3/2013. Từ tháng 12/2012 – 8/2013 bị cáo là Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn thì ông Danh trả khoản lãi cho ông Thanh thì ông Thanh ngay lập tức mở sổ tiết kiệm và gửi vào VNCB.
Luật sư hỏi đại diện của bà Trần Ngọc Bích
Luật sư: Lý do những cá hân trong nhóm liên quan của bà có một nguồn tiên lớn?
Đại diện Trần Ngọc Bích: những cá nhân gửi tiền ngân hàng đều là những cá nhân độc lập không có nhóm ở đây.
Luật sư: Quy chế 1627 của Ngân hàng Nhà nước có quy định khách hàng vay phải sử dụng vốn đúng mục đích không?
Bị cáo Phan Thành Mai: theo quy chế 1627 có quy định khách hàng phải có nghĩa vụ sử dụng vốn đúng mục đích vay. Những người trong nhóm khách hàng vay vốn này thì việc sử dụng vốn của nhóm khách hàng này hoàn toàn sai. Việc cho vay cầm cố bằng số tiết kiệm bắt buộc phải có sổ tiết kiệm.
Luật sư: Ông Thanh có bao giờ khai cho các nhân viên của công ty mỗi người vài trăm tỷ đồng để cầm cố đi vay vốn tại VNCB không?
Đại diện ông Trần Quý Thanh: Ông Thanh đã trả lời tại cơ quan cảnh sát điều tra. Luật sư có thể xem tại đó. Nếu ông Thanh có mặt tài tòa thì tôi thấy rằng ông Thanh cũng không thể nhớ được.
Luật sư: ông Thanh có quan hệ vay mượn gì với Phạm Thị Trang không?
Đại diện Trần Quý Thanh: Có. Việc vay mượn giữa ông Thanh và Phạm Thị Trang không làm thay đổi vụ án.
Luật sư: ông Thanh có biết ông Danh?
Đại diện ông Thanh: Từ “biết” ở đây có phạm vi rất rộng, xin phép không trả lời.
Luật sư: Mối quan hệ của Phạm Thị Trang và Trần Ngọc Bích là thế nào?
Nguyễn Thanh Thảo, đại diện cho Trần Ngọc Bích: Câu hỏi này không nằm trong phạm vi 5.190 tỷ đồng.
Luật sư: có chứng từ gì không cho khoản trả nợ 5.190 tỷ đồng?
Nguyễn Thanh Thảo: Trang trả nợ bà Bích khoản vay ngày 21/6 và đến ngày 21/8 Trang trả nợ cho bà Bích. Việc vay mượn do thỏa thuận miệng là quyền tự do của mỗi người.
Luật sư: trong đơn kháng cáo bà Bích khẳng định không hề có quan hệ vay mượn gì với Phạm Công Danh?
Nguyễn Thanh Thảo: toàn bộ nội dung kháng cáo bà Bích đã trình bày trong kháng cao xin không trình bày lại.
Luật sư: liên quan đến khoản tiền vay mượn ông Thanh và ông Danh thì ông Danh phải chi các khoản tiền nào?
Nguyễn Thị Thu Hương: khoản vay 5.490 tỷ đồng giữa ông Danh và ông Thanh thì ông Danh trả 5 khoản lãi: lãi vay cầm cố sổ tiết kiệm, lãi tiền gửi, lãi tất toán sổ, lãi chi ngoài 2-4%, khoản lãi chi chăm sóc. Phần chênh lệch 60,7 tỷ đồng cho khoản vay 3.100 tỷ đồng là tiền ông Danh trả cho ông Thanh.
Luật sư: Từ sau ngày 21/8/2013 – 5/2014, tập đoàn Thiên Thanh tiếp tục trả lãi khoản 3.100 tỷ đồng cho ông Thanh không?
Nguyễn Thị Thu Hương: Ông Danh vẫn phải trả lãi cho bên ông Thanh, trước 4 ngày ông Danh bị bắt thì ông Danh vẫn trả lãi cho người ông Thanh. Số tiền hơn 199 tỷ đồng tiền lãi.
Luật sư: khoản tiền 2.090 tỷ đồng chuyển từ tài khoản của bà Bích sang tài khoản Mai Hữu Khương và Phan Minh Tùng?
Nguyễn Thị Thu Hương: Đúng, tiền chênh lệch hơn 20 tỷ đồng là tiền lãi của khoản vay 2.090 tỷ đồng. Theo thỏa thuận sau 26/8/2013 Thiên Thanh phải trả lãi 2%/tháng cho 2 tháng/lần.
Luật sư: Khoản tiền 2.760 tỷ đồng gồm những khoản gì?
Nguyễn Thị Thu Hương: 2.760 tỷ đồng dùng trả lãi cho khoản 5.490 tỷ đồng của ông Thanh.
Luật sư: Những khoản lãi trả cho khoản vay trên có đúng với thực tế?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Đúng thực tế. Vào khoảng tháng 8/2012 số tiền gửi của ông Thanh chỉ có khoảng 800 tỷ đồng. Ngay từ khi chuyển tiền bị cáo đã biết mối quan hệ giữa ông Danh và ông Thanh.
Luật sư: 3 hợp đồng tiền gửi liên quan đến 5.190 tỷ đồng có nằm trong hệ thống sổ sách VNCB?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Không nằm trong sổ sách VNCB. Khoản tiền của nhóm bà Bích không có chữ ký của nhóm bà Bích. Bị cáo bị nhóm bà Bích lừa. Việc thỏa thuận của các cá nhân vay trong nhóm Trần Ngọc Bích bị cáo không nắm rõ.
Luật sư: Anh bị quy kết là chuyển tiền từ tài khoản của bà Bích sang tài khoản ông Danh mà không có chữ ký của bà Bích. Vậy việc chuyển tiền từ ông Danh sang ông Thanh có cần chữ ký của ông Danh?
Bị cáo Hoàng Đình Quyết: Phải có chữ ký của ông Danh. Ông Danh chuyển tiền cho ông Thanh.
Luật sư: Bị cáo hiểu gì về mối quan hệ giữa ông Danh và ông Thanh và khoản tiền 5.190 tỷ đồng?
Phan Thành Mai: Về bản chất đây là khoản vay giữa ông Danh và ông Thanh. Hợp đồng tiền gửi này không tồn tại trong hệ thống VNCB.
Luật sư: Có việc đi đòi chữ ký không?
Phan Thành Mai: Tôi có trực tiếp đi đòi chữ ký.
Luật sư: Theo đơn kháng cáo của nhóm Trần Ngọc Bích họ cho rằng không có quan hệ gì với ông Phạm Công Danh trong khoản tiền 5.190 tỷ đồng, nhưng tòa sơ thẩm lại buộc ông trả tiền cho ông Thanh khoản tiền đó?
Bị cáo Phạm Công Danh: Tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định của tòa sơ thẩm nên đã kháng cáo. Quan hệ vay mượn giữa tôi và ông Trần Quý Thanh đã xảy ra nhiều lần và là quan hệ cá nhân, không liên quan gì đến ngân hàng.

LAN ANH