BizLIVE - Tại đại hội lần này, HĐQT PGBank sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM. 
PGBank lên kế hoạch lợi nhuận tăng gấp đôi, đăng ký giao dịch trên UPCoM
Ảnh minh họa.
Ngày 24/6 tới, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – PGBank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Tại đại hội lần này, dự kiến HĐQT ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch tổng huy động vốn đạt 29.550 tỷ đồng, tăng 8,3% so với 2019, trong đó huy động thị trường I là 27.150 tỷ đồng, tăng 6,9%. 
Dư nợ cho vay khách hàng kế hoạch đến 31/12/2020 dự kiến đạt 25.257 tỷ đồng, tăng trưởng 6,6% so với 2019. Nếu tính cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì dư nợ tín dụng đạt 25.715 tỷ đồng tăng trưởng tín dụng 5% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 190 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với mức đạt được trong năm 2019 (90 tỷ đồng).
Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, sẽ thẩm định chặt chẽ các khoản cấp tín dụng khách hàng, tăng cường kiểm soát trước, trong và sau cho vay để hạn chế phát sinh các khoản nợ quá hạn, nợ xấu mới. 
Đồng thời, kiên quyết và xử lý quyết liệt để nhanh chóng xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu, trong đó tập trung xử lý các khách hàng đã bán nợ cho VAMC để sớm thu hồi nợ và hoàn nhập chi phí dự phòng đã trích lập.
Cũng tại đại hội lần này, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, công ty tư vấn và các thủ tục lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM theo đúng quy định pháp luật.

TRẦN THÚY