BizLIVE - Tại ĐHĐCĐ sáng 23/4, cổ đông đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa Sacombank với LienVietPostBank, cũng như ông Dương Công Minh đứng ở đâu trong mối liên hệ đó...
Ông Dương Công Minh: “Sacombank là ngân hàng mang lại quyền lợi thiết thực cho tôi”
Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc đại hội

Sáng nay 23/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB) tiến hành ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 tại TP.HCM, dự kiến trình cổ đông nhiều nội dung, trong đó đặt mục tiêu lợi nhuận 2021 ở mức 4.000 tỷ, tăng trưởng 20%.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT STB cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh covid-19, quy mô hoạt động phát triển theo hướng bền vững, gia tăng thị phần, các chỉ tiêu tuân thủ theo quy định của NHNN. 5 năm qua, ngân hàng tích cực thu hồi xử lý nợ xấu với doanh số hơn 15.000 tỷ, trích hơn 5.000 tỷ dự phòng rủi ro, nâng trích lập lũy kế hơn 12.000 tỷ, vượt gấp 2 lần theo đề án, nguồn lợi nhuận giữ lại trên 6.000 tỷ.

“Năm 2021 đánh dấu 30 năm hình thành phát triển Sacombank, ngân hàng đẩy nhanh tái cơ cấu, công nghệ số, hoàn thiện dự án quản trị rủi ro, đáp ứng các yêu cầu Basel II, tạo đột phát trong kinh doanh, phát triển quy mô, thị phần, nâng cao vị thế ngân hàng trên thị trường”, ông Dương Công Minh cho biết.

  Toàn cảnh ĐHĐCĐ Sacombank năm 2021

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng năm 2020 của bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc STB, đến cuối 2020, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 492.000 tỷ, tăng 9% so với đầu năm, đạt 99% kế hoạch; tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 447.000 tỷ, tăng 8%, đạt 98% kế hoạch. Trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 439.000 tỷ, tăng 7%. Tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 340.000 tỷ, tăng 15%, phù hợp hạn mức tăng trưởng NHNN cho phép, thị phần tín dụng trong toàn hệ thống từ 3,5% đầu năm lên 3,6%.

Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,46%, tương ứng giảm 0,26%. Tổng số dư dự phòng là 13.026 tỷ, tăng 43,5%.

Năm 2020, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.339 tỷ, tăng 3,8% so với 2019, đạt 130% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế là 2.628 tỷ, tăng 9,3%. Hiệu suất sinh lời ROA bình quân và ROE bình quân lần lượt đạt 0,57% và 9,63%, so với 2019 ROA không đổi, ROE tăng 0,07%. EPS đạt 1.248 đồng, tăng 10,5%.

Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất là 9,53%, cao hơn quy định tối thiểu là 8%; tỷ lệ cấp tín dụng trên tổng tiền gửi là 75,68%, thấp hơn mức tối đa quy định là 85%; tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 27,18%, thấp hơn quy định tối đa 40%; tỷ lệ dự trữ thanh khoản là 15,67%, cao hơn tối thiểu quy định 10%; các giới hạn cấp tín dụng, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu chính phủ, đầu tư tài sản cố định, khả năng chi trả trong 30 ngày đều trong hạn mức quy định của NHNN.

Lãnh đạo STB cho biết, trong năm 2020 ngân hàng đã cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, phí hơn 8.300 tỷ theo Thông tư 01 của NHNN và triển khai 44.500 tỷ các gói tín dụng ưu đãi dành cho cá nhân và doanh nghiệp…

Về nội dung thực hiện đề cán tái cơ cấu đến 2025, do ảnh hưởng dịch Covid-19, thị trường bất động sản kém linh hoạt khiến cho công tác xử lý nợ xấu gặp nhiều khó khăn, nhưng Sacombank vẫn quyết liệt thu hồi, xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng vượt mục tiêu.

Theo đó, doanh số thu hồi và xử lý nợ trong năm 2020 là hơn 15.200 tỷ, trong đó đã thu hồi 8.200 tỷ các khoản thuộc đề án, nâng mức thu hồi lũy kế từ khi triển khai đề án lên 46.547 tỷ, đạt 54,2% kế hoạch tổng thể đề án, vượt 4,2% tiến độ. Tài sản tồn đọng thuộc đề án giảm 48,2% so với cuối 2016, chiếm 9,8% tổng tài sản, góp phần tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời từ 67,9% lên 85,2%.

Ngân hàng xử lý dứt điểm các vi phạm về sở hữu chéo và các khoản đầu tư góp vốn.

Về kế hoạch tăng vốn, nguồn lợi nhuận giữ lại đang ở mức cao hơn 6.000 tỷ, ngân hàng dự kiến sử dụng lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, hiện đang chờ sự phê duyệt của NHNN.

Đề cập kế hoạt động trong 2021, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt hơn 533.000 tỷ, tăng 8% so với 2020; tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 485.000 tỷ, tăng 9%, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 478.000 tỷ, tăng 9%. Tổng dư nợ tín dụng đạt 372.000 tỷ, tăng 9%. Lợi nhuận trước thuế là 4.000 tỷ, tăng 20%. Nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Để đạt được mục tiêu trên, STB quyết liệt triển khai các giải pháp gồm đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu theo đề án; tối ưu hiệu quả nguồn vốn và sử dụng vốn; gia tăng quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh; tăng cường quản trị rủi ro, giám sát toàn diện hoạt động ngân hàng; đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số và nâng cao năng lực số…


Lúc 10 giờ 15, đại hội tiến hành phần thảo luận. Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT ngân hàng lần lượt trả lời các câu hỏi của cổ đông cả trực tiếp và trực tuyến.
Khoản 32% cổ phiếu STB thế chấp có thể phải sang năm 2022 mới giải quyết
Cổ đông: Sacombank và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPB) có mối liên hệ nào không? Chủ tịch thích ngân hàng nào?
Ông Dương Công Minh: Hai ngân hàng không có liên hệ gì. Hai ngân hàng hoạt động độc lập. LPB là con đẻ nhưng tôi cho đi lấy chồng rồi, còn STB là con dâu mới lấy về. Tôi quý con dâu hơn vì mang lại quyền lợi cho tôi. Tôi yêu cả hai nhưng mang lại quyền lợi thiết thực là Sacombank.
Cổ đông: Ngân hàng có thể xử lý tài sản Phong Phú trong năm nay? Xử lý bao nhiêu nợ xấu trong 2021, có gồm Phong Phú?
KCN Phong Phú hiện đang xử lý nợ để cho bán đấu giá. Tất cả tài sản mà ngân hàng bán nợ theo Nghị quyết 42 thì đều đấu giá tài sản công khai minh bạch, giá vốn cộng với lãi suất kể cả lãi phạt, đấu giá đến mức giá vốn thì dừng lại. Riêng với Phong Phú vì trước đây có việc cổ đông lùm xùm kiện tụng, UBND TP đề nghị tạm ngưng, giải quyết dứt điểm lùm xùm. Hy vọng 2021 sẽ đấu giá xong khoản này.
Cổ đông: Quá trình xử lý nợ cổ phiếu STB có Kienlongbank đã tất toán xong, khoản còn lại tại VAMC. Ngân hàng có lộ trình mua lại, xử lý trong thời gian nào?
Ông Dương Công Minh: Đối với tài sản là hơn 32% vốn STB là tài sản bán cho VAMC theo đề án, phải xin Thủ tướng cho phép mới đưa ra bán. Hiện đang xin cơ chế mua lại khoản nợ để trả trái phiếu đặc biệt. Mức giá sẽ từ giá vốn cộng lãi suất, kể cả lãi phạt, khoảng 33.000 - 34.000 đồng/CP, cao hơn thị trường nhiều, bán khi nào có người mua.
Cổ đông: Nhiều ngân hàng dùng lợi nhuận giữ lại để tăng vốn điều lệ. Sacombank có lợi nhuận giữ lại hơn 6.000 tỷ thì việc sửa điều lệ hoạt động có phải dọn đường cho công tác chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn? Theo EVFTA thì chúng ta sẽ bán vốn cho 2 ngân hàng đối tác ngoại. Hiện có thông tin về cổ phiếu STB sẽ bán cho đối tác ngoại, tin này xác thực không?
Ông Dương Công Minh: Muốn bán được hay không thì phải chờ Chính phủ, hiện NHNN đang rà soát, trình Chính phủ phê duyệt thì mới có thể bán được. Như vậy khoản 32% vốn tôi nghĩ chắc phải giải quyết trong 2022.
Cổ đông: Tôi là cổ đông mua cổ phiếu ngân hàng từ khi còn là HTX Thành Công, thị giá 200.000 đồng. Mơ ước lớn nhất của chúng tôi là được chia cổ tức. Vì tái cấu trúc đã đưa ra là 5 năm chúng tôi nghĩ chờ đợi 4 năm rồi, thật dài, còn 1 năm nữa mong rằng nếu được có thể sớm hơn một chút. Chúng tôi yêu và ở lại với ông Minh, không ai ra đi, những cổ đông cũ có thể lôi kéo thêm cổ đông mới vào. Ông Minh có yêu thương thì vui lòng cho chúng tôi “tí máu để trở về tim”, muốn ở lại với nhau phải có sức sống. Tôi cũng là con nợ của Sacombank, vay mấy chục tỷ. Tôi mong ông Minh cho chúng tôi một chút niềm vui, hạnh phúc thêm dù đã vui rồi vì tiến bộ ngân hàng trong những năm qua.
Ông Dương Công Minh: Về việc chia cổ tức, hiện Sacombank đang tái cơ cấu, bản thân tôi cũng thích được chia cổ tức do giá cổ phiếu đang tốt. Nhưng tái cơ cấu thì phải theo NHNN, quan trọng là tái cơ cấu thành công. HĐQT mới nhận nhiệm vụ có hứa cố gắng trong vòng 5 năm sẽ tái cơ cấu thành công, hy vọng 2022 sẽ xong. Theo đó ngân hàng trở về trạng thái bình thường, được chia cổ tức nên hy vọng 2022 hoặc đầu 2023 có thể chia cổ tức được.
Cổ đông: Tài sản KDC Bình Trị Đông tiến độ xử lý đến đâu? 
Tài sản này đã bán đấu giá thành công.
Cổ đông: Xin cho biết sắp tới có cổ đông chiến lược mới không?
Phải tái cơ cấu thành công mới bàn được, phải xin phép NHNN. Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi thực hiện tái cơ cấu thành công.

Cổ đông lớn VAMC: Năm 2020 là năm khá thành công, trong xu thế chung của NHTM Việt. Tuy nhiên khó khăn 2021 và vài năm tới khó khăn còn không, vẫn có vì trong tổng số khoản nợ mà Sacombank còn tồn đọng VAMC quản lý thì mới xử lý được một nửa. Còn lại trong đó xấp xỉ 10.000 tỷ là cổ phiếu của ông Trầm Bê, cái này VAMC cũng đã trình Chính phủ, NHNN, cuối năm nay hoặc sang năm có trả lời thì có thể xử lý. Hiện giá cổ phiếu STB đang tốt hỗ trợ tích cực cho hoạt động chính của ngân hàng. Hai là sau xử lý thì ông chủ thực sự phần vốn của cổ đông để chăm lo cho ngân hàng, tương tự như ông Minh hiện đang chăm lo cho ngân hàng. Tôi nghĩ cổ phiếu Sacombank thuộc sở hữu ông Trầm Bê được xử lý thì sẽ tốt hơn hiện nay vì họ đưa tiền tươi thóc thật để tái cơ cấu, mọi chuyện sẽ tốt.
Thông tin tới cổ đông về kết quả kinh danh quý 1/2021, CEO Sacombank cho biết xử lý nợ xấu 4 tháng đầu năm đạt hơn 2.800 tỷ, LNTT đạt 25% kế hoạch 4.000 tỷ đặt ra cho cả năm… Về nợ xấu nội bảng làn 1,6%, hầu như không phát sinh thêm sinh nợ xấu. Nợ xấu theo quy định dưới 3% đạt chuẩn mà chúng ta 1,62%, đều có trích lập dự phòng.

HUYỀN TRÂM