BizLIVE - Mặc dù tín dụng tăng yếu nửa đầu năm nay nhưng lợi nhuận Techcombank vẫn khả quan.
Nợ xấu Techcombank đi ngược xu hướng
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (mã TCB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2020 với kết quả khá khả quan.
Trong đó, mảng tín dụng mang về khoản lãi 3.935 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần đạt 8.148 tỷ đồng, tăng trưởng 22,9%.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 47%, ghi nhận 1.112 tỷ đồng trong riêng quý II/2020, nâng lợi nhuận 6 tháng của mảng này lên 1.974 tỷ đồng, tăng trưởng 57,5% so với cùng kỳ năm trước.
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 166 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 7,8% trong khi mảng mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lợi nhuận đột biến tới 792 tỷ đồng trong 6 tháng, gấp 5,3 lần cùng kỳ.
Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 761 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7%. Riêng mảng kinh doanh ngoại hối tiếp tục báo lỗ gần 59 tỷ đồng trong 6 tháng trong khi cùng kỳ năm trước, mảng này vẫn lãi 120 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động trong 6 tháng đầu năm ở mức 3.835 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Dù vậy, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được cải thiện ở mức 32,5%, so với mức 35% cùng kỳ năm ngoái.
Chi phí dự phòng cho nửa đầu năm 2020 tăng mạnh lên 1,2 nghìn tỷ đồng, so với mức 239 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Dù vậy, nhờ các mảng kinh doanh khả quan nên kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, Techcombank vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6.737 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 51,8% kế hoạch lợi nhuận của cả năm (13.000 tỷ đồng).
Tại ngày 30/6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 395,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng của Techcombank chỉ đạt 231,7 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4% so với đầu năm, và thấp hơn so với mức cuối quý I/2020.
Trong khi đó, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp lại tăng khá mạnh. Tại thời điểm cuối tháng 6, chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán, trái phiếu do các tổ chức kinh tế phát hành của Techcombank ở mức 38.170 tỷ đồng, tăng 25,6% so với đầu năm. Tương tự, ở mục chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn, trái phiếu do các TCKT trong nước phát hành đạt 700 tỷ, tăng hơn 3 lần so với đầu năm.
Tiền gửi khách hàng tăng 8% so với đầu năm, đạt 249,8 nghìn tỷ đồng. Techcombank tiếp tục thu hút được nguồn vốn huy động giá rẻ khi tiền gửi không kỳ hạn tăng 7% so với đầu năm, đạt 81.424 tỷ đồng. Tiền gửi ký quỹ cũng tăng mạnh 25% lên 4.571 tỷ đồng. Theo đó, ước tính tỷ lệ CASA cuối tháng 6 đạt khoảng 34,4%.
Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 6/2020, Techcombank đang có 2.100 tỷ đồng nợ xấu, giảm mạnh 32% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm từ 1,33% xuống 0,91%, đi ngược xu hướng tăng lên đã thể hiện nửa đầu năm nay tại nhiều ngân hàng khác.

TRẦN THÚY