Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý 1/2017. Theo đó, tính đến 31/7/2017, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 173.341 tỷ đồng, tăng 10.875 tỷ đồng, tương ứng tăng 6,7% so với năm 2016.
Nợ xấu Ngân hàng Chính sách Xã hội vượt 1.200 tỷ đồng
Một chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Trong đó, vốn nhận từ ngân sách nhà nước là 27.748 tỷ đồng, vốn vay theo chỉ đạo của Chính phủ là 20.979 tỷ đồng, nhận tiền gửi 2% của các tổ chức tín dụng nhà nước là 54.222 tỷ đồng, phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh đạt 39.291 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương uỷ thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay đạt 7.433 tỷ đồng…
Tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt 163.417 tỷ đồng, tăng 6.045 tỷ so với đầu năm, hoàn thành 51% kế hoạch tăng trưởng được Chính phủ giao.
Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh của Ngân hàng Chính sách Xã hội là 1.255 tỷ đồng, chiếm 0,76% dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn là 642,5 tỷ đồng, nợ khoanh là 612,5 tỷ.
Hội đồng quản trị của ngân hàng đã ban hành nghị quyết trình Chính phủ về chính sách cho vay nhà ở xã hội năm 2017, đề nghị cấp bổ sung nguồn vốn điều lệ còn thiếu đến năm 2016 và của năm 2017, cân đối nguồn vốn ngân sách cấp cho vay các chương trình tín dụng theo quyết định 33 hay quyết định 29, nghị định 100…
Trong văn bản, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan về việc phê chuẩn, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020 cho ngân hàng, bố trí vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý, vốn điều lệ và vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho ngân hàng…

Theo VnEconomy