BizLIVE - Số tiền mà CB đã thu hồi được nhóm nợ theo bản án từ vụ án Phạm Công Danh là 5.500 tỷ đồng và 800 tỷ đồng từ nhóm nợ nhỏ lẻ.
Ngân hàng Xây Dựng đã thu hồi 6.300 tỷ đồng nợ xấu
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TNHH MTV Xây Dựng (CB) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau 5 năm chuyển đổi mô hình thuộc sở hữu Nhà nước và thực hiện tái cơ cấu.
Theo đó, trong 5 năm qua, CB vẫn hoạt động đầy đủ các mảng hoạt động với bộ sản phẩm gồm 10 sản phẩm cho vay và 08 sản phẩm huy động vốn cơ bản; tập trung thu hồi những khoản nợ lớn, phát triển tín dụng bán lẻ, thu nhập lãi thuần đã có những kết quả khả quan.
Ước tính đến hết năm 2019, CB đạt tổng tài sản trên 20.000 tỷ đồng; huy động vốn tăng ròng gần 4.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018; doanh số tín dụng tăng ròng trên 1.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018.
Đặc biệt, công tác xử lý, thu hồi nợ xấu được coi là hạt nhân của tiến trình tái cơ cấu CB, số liệu luỹ kế tính đến 30/11/2019 đạt trên 5.500 tỷ đồng đối với nhóm nợ thu hồi theo bản án và trên 800 tỷ đồng thu hồi nhóm nợ nhỏ lẻ.
Hiện CB có 1.500 nhân viên với 100 điểm giao dịch hoạt động trên toàn quốc.
Theo CB, trong quá trình 5 năm tái cơ cấu, ngân hàng cũng nhận được sự quan tâm, tìm hiểu của một số nhà đầu tư trong nước vào ngoài nước.

HOÀNG ANH