BizLIVE - Kienlongbank đã tất toán trước hạn toàn bộ nợ xấu bán cho VAMC và sẽ không phải trích lập dự phòng cho trái phiếu đặc biệt của đầu mối này.
Ngân hàng thứ 8 xóa hết nợ xấu tại VAMC
Ảnh minh họa.
Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã chính thức thông báo về việc Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank - mã KLB) đã tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC.
Theo đó, Kienlongbank là ngân hàng thứ 8 trong hệ thống không còn nợ xấu tại VAMC, và đây cũng là nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 giao cho Kienlongbank phải tất toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt VAMC trước ngày 31/12/2019.
Gần một năm trước, tại thời điểm 31/12/2018, Kienlongbank vẫn còn 153 tỷ đồng trái phiếu VAMC, trong đó đã trích lập dự phòng 94 tỷ đồng.
Sau khi tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC, Kienlongbank sẽ không phải trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC kể từ ngày 01/01/2020, qua đó góp phần tạo triển vọng gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng trong thời gian sắp tới.
Trong 9 tháng đầu năm 2019, Kienlongbank đạt lợi nhuận trước thuế 236 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018; tổng tài sản đạt 46.875 tỷ đồng, tăng 10,8%; nguồn vốn huy động đạt 42.030 tỷ đồng, tăng 12%; dư nợ cho vay khách hàng đạt 31.907 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2018.

LAN ANH